Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Stražarsko kula (izdanie bašo proučibe)  |  avgust 2017

Pučiba taro čitatelija

Pučiba taro čitatelija

Soske o izveštaj taro Matej bašo e Isuseskoro životo sar čhavo razlikujnela pe taro e Lukaskoro izveštaj?

O izveštaj taro Matej bašo e Isuseskoro bijanibe hem životo sar čhavo tano porazlično taro e Lukaskoro izveštaj soske o Matej pišinela bašo situacie kolende so sine vklučimo o Josif a o Luka bašo situacie kolende so sine vklučimi i Marija.

O Matej vakerela so kergja o Josif keda šungja kaj i Marija tani khamni, bašo leskoro suno keda o angeli objasningja leske i situacija, hem sar ov šungja adava so phengja leske o angeli (Mat. 1:19-25). Isto agjaar pišinela sar o Josif šungja e angele hem našlja ko Egipet ple familijaja. Palo adava, o Matej vakerela kaj e Josifeske ko suno palem alo o angeli hem vakergja leske te iranel pe ko Izrael. O Josif šungja e angele hem irangja pe ple familijaja ko Nazaret (Mat. 2:13, 14, 19-23). Ko prva duj poglavja taro plo lil, o Matej pišingja e Josifeskoro anav efta puti, a e Marijakoro samo štar puti.

E Lukaskoro izveštaj vakerela sar o Gavriel alo ki Marija, sar palo adava oj geli ki Elisaveta, hem sar i Marija falingja e Jehova (Luka 1:26-56). Isto agjaar pišinela sar o Simeon vakergja e Marijake kaj o Isus ka cidel muke. Palo adava, o Luka vakerela kaj o Isus ple familijaja gelo ko hrami keda sine le 12 berš. Ki akaja da situacija, o Luka pišinela e Marijakere lafija, a na e Josifeskere, hem vakerela amenge kaj adala situacie but vlijajngje upri Marija (Luka 2:19, 34, 35, 48, 51). Ko prva duj poglavja taro plo lil, o Luka pišingja e Marijakoro anav dešuduj puti, a e Josifeskoro samo trin puti. Znači, o Matej vakerela amenge poviše bašo Josif. A o Luka vakerela amenge poviše baši Marija.

Isto agjaar, ko jekh lil pišinela e Isuseskiri familijarno loza tari e Marijakiri strana, a ko javer lil tari e Josifeskiri strana. O Matej pišinela e Josifeskiri familijarno loza hem sikavela kaj o Isus, sar posvojmo čhavo e Josifeskoro, sine le zakonsko pravo te vladinel ko e Davideskoro prestol. Soske? Adaleske so o Josif avela taro David preku leskoro čhavo o Solomon (Mat. 1:6, 16). O Luka pišinela e Marijakiri familijarno loza te šaj te sikavel kaj o Isus sar biološko nasledniko isi le pravo te vladinel ko e Davideskoro prestol (Rim. 1:3). Soske? Adaleske so i Marija avela taro David preku leskoro čhavo o Natan (Luka 3:31). Ama, soske o Luka baši Marija na phenela kaj tani čhaj e Iliskiri, kova so sine lakoro dad? Soske ko izveštaija obično pišinela pe sine samo o murš ki familija. Adaleske, keda o Luka bašo Josif pišingja kaj tano čhavo e Iliskoro, o manuša džanena sine kaj o Josif tano leskoro džamutro (Luka 3:23).

I familijarno loza soj pišimi ko Matej hem ko Luka sikavela kaj o Isus sine o vetimo Mesija taro Devel. Sarine džanle kaj o Isus avela sine taro David, adaleske čak ni o fariseija ni o sadukeija našti sine te phenen kaj adava nane agjaar. O izveštaj baši e Isuseskiri familijarno loza so pišingje le o Matej hem o Luka, bajrarela amari vera hem uverinela amen kaj ka ispolninen pe sa o javera bukja so vetingja len o Devel.