Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Giljaven e Jehovaske — neve gilja

 Gili 138

Jehova to anav

Jehova to anav

Perav:

(Psalm 83:18)

 1. Tu Devla sa kergjan,

  dživdo sian hem večno.

  Nane nijekh sar tute,

  Jehova to anav.

  Tlo narodo siam

  hem tuke služinaja.

  Ki celi Phuv phenaja —

  tu jekh Devel sian.

  (REFRENI)

  Jehova, Jehova,

  tu najbaro sian.

  Hem ko nebo hem ki Phuv da,

  tu najsilno sian.

  Baši tute vakeraja,

  tut sekoj te džanel.

  Jehova, Jehova,

  nane amen javer Devel.

 2. Jehova to anav

  amenge sikavela,

  kaj sa tu so mangea

  amen šaj te kere.

  Vilestar bahtale

  amen tut falinaja.

  Anav tlo phiravaja —

  tlo narodo siam.

  (REFRENI)

  Jehova, Jehova,

  tu najbaro sian.

  Hem ko nebo hem ki Phuv da,

  tu najsilno sian.

  Baši tute vakeraja,

  tut sekoj te džanel.

  Jehova, Jehova,

  nane amen javer Devel.