Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Giljaven e Jehovaske — neve gilja

Uživin ko neve gilja hem falin e Jehova. Perav i muzika hem o teksti taro gilja, hem vežbin len.

To Carstvo te avel

Veličestveno gili so slavinela e Jehova hem priznanjela e Isuse sar Cari.

Molinaja baši hrabrost

Akaja gili tani molitva dži ko Jehova te del amen sila te svedočina bašo leskoro anav.

Jehova to anav

Slavin e Jehovaskoro veličestveno anav hem sa o manuša neka džanen kaj ov tano Najbaro.

Te sikava len zorale te ačhoven

Molba dži ko Jehova baši leskiri zaštita hem pomoš te ačhova ko drom so ingarela ko dživdipe.

E pionerengoro dživdipe

Sikav kaj mangea e Jehova, kaj uživinea ki služba, hem kaj mangea o način sar dživdinea.

Te roda e manušen so mangena o mir

Radosno gili bašo amaro mangipe sprema o manuša hem bašo adava so rodaja e manušen so i sar bakhre.

Propovedinaja sa e manušenge

Giljav bašo e Jehovaskoro šukaripe hem bašo amaro delo te vikina sa e manušen te oven e Devleskere amala. Perav i muzika hem o teksti.

O pomazanikija — sveto narodo

O Jehova ceninela e pomazanikon hem ola mangena te keren leskiri volja.

Blagodarna baši otkupnina

I otkupnina tani o najbaro dokaz kaj o Jehova mangela amen hem adaleske valjani te ova leske večno blagodarna.