Dikh e tikne čhave ki slika. Dikhea li kaj tano korkori hem darala? Osetingjan li tu nekogaš agjaar?— Sarine po nesavo puti osetinaja amen agjaar. I Biblija vakerela kaj nesave amala e Jehovaskere osetinge pe korkori hem darandile. Jekh lendar sine o Ilija. Ajde te dikha nešto baši leste.

I Jezavela manglja te mudarel e Ilija

But berša angleder o Isus, ko Izrael živinela sine o Ilija. Adari sine cari o Ahav, a ov na služinela sine e Jehovaske. O Ahav hem leskiri romni, i Jezavela, služinena sine jekhe hovavne devleske, o Vaal. Adaleske da but Izraelcija počminge te služinen e Vaaleske. I Jezavela sine but lošno carica hem manglja te mudarel sarinen so služinena sine e Jehovaske. O Ilija da služinela sine e Jehovaske. Džanea li so kergja o Ilija?—

 O Ilija našlja! Gelo ki pustina hem garavgja pe ki jekh peštera. So mislinea, soske kergja adava?— Oja, ov darandilo. Ama o Ilija na valjani sine te daral. Soske? Adaleske so džanela sine kaj o Jehova šaj te pomožinel le. O Jehova angleder sikavgja e Ilijaske kobor tano silno. Jekh puti, o Jehova odgovoringja leske ki molitva adalea so bičhalgja jag taro nebo. Sigurno šaj sine te pomožinel le akana da!

Sar o Jehova pomožingja e Ilija?

Keda o Ilija sine ki peštera, o Jehova pučlja le: ,So kerea akate?‘ O Ilija vakergja: ,Samo me ačhiljum korkori te služinav tuke hem darava te na mudaren man‘. Ov mislingja kaj sa o javera so služinena sine e Jehovaske sine mudarde. Ama, o Jehova pengja leske: ,Na, adava nane čače. Isi 7.000 manuša so panda služinena mange. Ov hrabro. Valjani panda but bukja te kere!‘ So mislinea, sine li radosno o Ilija keda šungja akava?—

So šaj te sikljove taro adava so ulo e Ilijaja?— Nikogaš na valjani te misline kaj sian korkori hem te dara. Isi tu amala so mangena e Jehova hem so mangena tut. Isto agjaar, o Jehova tano but silno hem sekogaš ka pomožinel tu! Radujnea li tu so džanea kaj nikogaš na sian korkori?—