Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Sikav te čhaven tari Biblija

 LEKCIJA 8

E Josija sine le šukar amala

E Josija sine le šukar amala

So mislinea, pharo li tano te keren pe šukar bukja?— But manuša mislinena kaj tano pharo. I Biblija vakerela amenge bašo jekh čhavo so sine leske but pharo te kerel adava so i šukar. Ama, le sine le šukar amala so pomožinena le sine te kerel šukar bukja. O anav adale čhaveskoro sine Josija. Ajde te sikljova pobuter baši leste hem leskere amala.

E Josijaskoro dad sine o Amon, ov sine cari ki Juda. O Amon sine but lošno manuš hem služinela sine javere devlenge. Keda ov mulo, o Josija ulo cari ki Juda. Togaš sine le samo ofto berš! So mislinea, sine li lošno ov da sar po dad?— Na, na sine!

O Sofonija vakerela sine e narodoske te na služinen javere devlenge

Panda sar tikno, o Josija mangela sine te šunel e Jehova. Adaleske, ov družinela pe sine samo adalencar so mangena e Jehova. Ola pomožinena le sine te kerel šukar bukja. Koj sine leskere amala?

 Jekh leskoro amal sine o Sofonija. Ov sine proroko hem vakerela sine e manušenge tari Juda kaj lošno ka nakhen ako služinena javere devlenge. O Josija šunela sine e Sofonija hem služinela sine e Jehovaske, a na e javere devlenge.

Panda jekh leskoro amal sine o Eremija. Ola sine paše ko berša hem sine but šukar amala. Keda o Josija mulo, e Eremijaske sine but pharo. Ov čak pišingja gili te sikavel kobor falinela leske o Josija. O Eremija hem o Josija pomožinena pe sine jekh jekhea te keren šukar bukja hem te šunen e Jehova.

O Josija hem o Eremija pomožinena pe sine jekh jekhea te keren šukar bukja

So šaj te sikljove taro Josija?— Panda taro tiknipa o Josija mangela sine te kerel šukar bukja. Ov džanlja kaj leskere amala valjani te mangen e Jehova. Arakh tuke amala so mangena e Jehova hem so ka pomožinen tu te kere šukar bukja!