Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Šukar haberi taro Devel!

 13 LEKCIJA

So ka ovel e religiencar?

So ka ovel e religiencar?

1. Dali sa o religie tane šukar?

Ki sekoja religija isi manuša so čače verujnena ko Devel. O Devel dikhela adale manušen hem mangela te pomožinel len. Ama, žalno tano adava so but religie kerena lošna bukja (2. Korinkjanite 4:3, 4; 11:13-15). Sar so pišinela ko novine, nesave religie mešinena pe ko terorizam, genocid, vojne hem zloupotrebinena čhaven. Sa akava but razočarinela okolen so čače verujnena ko Devel. Čitin Matej 24:3-5, 11, 12.

I čačutni religija slavinela a Devle, a i hovavni ladžakerela le. I hovavni religija sikavela bukja so nane ki Biblija, sar so i o hovavno sikljojbe bašo Devel hem o sikljojbe bašo adava so ovela e mulencar. Ama, o Jehova mangela o manuša te džanen o čačipe baši leste. Čitin Ezekiel 18:4; 1. Timotej 2:3-5.

2. So ka ovel e religiencar?

O Devel na prifatinela e religien so vakerena kaj mangena le, a mangena o sumnal e Satanaskoro (Jakov 4:4). Ki Biblija, sa e hovavne religienge tano vakerdo kaj tane o ,Baro Vavilon‘. O Vavilon sine jekh diz kotar so počmingja i hovavni religija, palo o Potop ko e Noeskoro vreme. Panda hari, o Devel taro jekh puti ka anel krajo e religienge so hovavena hem so mučinena e manušen. Čitin Otkrovenie 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Ama, isi panda jekh šukar haberi. O Jehova na bistergja e iskrena manušen taro hovavne religie ko celo sumnal. Ov khedela asavke manušen agjaar so sikavela len bašo čačipe. Čitin Mihej 4:2, 5.

3. So valjani te keren o iskrena manuša?

I čačutni religija kerela o manuša te dživdinen složno

O Jehova mangela te pomožinel e manušenge so mangena o čačipe hem adava so i šukar. Ov vakerela lenge te mukhen i hovavni religija. O manuša so mangena e  Devle tane spremna te keren promene ko plo dživdipe te šaj te oven sar Ov so mangela. Čitin Otkrovenie 18:4.

Ko prvo veko, keda o iskrena manuša šunge taro apostolija so sikavela i Biblija, radosno prifatinge adava. Ola taro Jehova siklile sar pošukar te dživdinen, te ovel len smisla hem nadež ko dživdipe. Ola tane amenge šukar primer adaleske so prifatinge o šukar haberi adalea so čhivge e Jehova ko prvo than ko plo dživdipe. Čitin 1. Solunjanite 1:8, 9; 2:13.

O Jehova kaninela adalen so mukhena i hovavni religija te služinen leske zaedno sar familija, leskere verna slugencar. Ako prifatinea e Jehovaskiri pokana, ka ove leskoro amal, ka ove delo tari adaja familija taro verna sluge so mangena pe jekh jekhea hem ka dobine večno dživdipe. Čitin Marko 10:29, 30; 2. Korinkjanite 6:17, 18.

4. Sar o Devel ka kerel o manuša ki Phuv te oven bahtale?

Šukar tano adava so panda hari i hovavni religija ka ovel uništimi. Soske tano adava šukar? Adaleske so ka lokhjarel e manušen taro sa o nepravde so kerela i hovavni religija. Niked pobuter i hovani religija nane te hovavel hem te odvojnel e manušen. Sarine zaedno ka služinen e čačutne Devleske. Čitin Otkrovenie 18:20, 21; 21:3, 4.