Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Šukar haberi taro Devel!

 7 LEKCIJA

So i e Devleskoro Carstvo?

So i e Devleskoro Carstvo?

1. So i e Devleskoro Carstvo?

Soske o Isus tano najšukar Cari? (MARKO 1:40-42)

E Devleskoro Carstvo tano vlada ko nebo. Ov ka zameninel sa o javera vlade hem ka anel te kerel pe e Devleskiri volja ko nebo hem ki Phuv. Akava haberi bašo e Devleskoro Carstvo čače tano šukar. Panda hari, e Devleskoro Carstvo ka kerel sa adava so o manuša adžikerena tari jekh vlada. Ov ka kerel sa o manuša te dživdinen ko mir jekh jekhea. Čitin Daniel 2:44; Matej 6:9, 10; 24:14.

Jekh carstvo valjani te ovel le cari. O Jehova čhivgja ko plo Carstvo sar Cari ple Čhave, e Isuse. Čitin Otkrovenie 11:15.

2. Soske o Isus tano najšukar Cari?

E Devleskoro Čhavo tano najšukar Cari adaleske so ov tano ljubezno hem kerela sa so i pravedno (Jovan 1:14). Isto agjaar, ov tano mokjno te pomožinel e manušenge soske ka vladinel upri Phuv taro nebo. Keda voskresningja, ov gelo ko nebo hem bešlja tari e Jehovaskiri desno strana (Evreite 10:12, 13). Keda alo o vakti, o Jehova čhivgja le te vladinel. Čitin Daniel 7:13, 14.

3. Koj ka vladinel e Isusea?

Barabar e Isusea, taro nebo ka vladinel jekh grupa manuša kolenge so ki Biblija pišinela kaj tane ,sveta sluge e Najbareskere‘ (Daniel 7:27). O prva so sine birime taro Devel te oven ki adaja grupa sine e Isuseskere verna apostolija. Od tegani pa sa dži akana, o Jehova poodorig da birinela verna murša hem džuvlja kola so  ka vladinen e Isusea taro nebo. Ola da, sar o Isus, keda ka voskresninen dobinena duhovno telo. Čitin Jovan 14:1-3; 1. Korinkjanite 15:42-44.

Kobor manuša ka džan ko nebo? O Isus lenge vakergja kaj tane ,tikno stado‘ (Luka 12:32). Ola tane 144.000. Ola barabar e Isusea ka vladinen upri Phuv. Čitin Otkrovenie 14:1.

4. So ulo keda o Isus počmingja te vladinel?

E Devleskoro Carstvo počmingja te vladinel ko 1914 berš. * I prvo buti so kergja o Isus sar Cari sine adaja so frdingja e Satana hem leskere demonen ki Phuv. Adaleske, o Satana ulo but holjamo hem počmingja te anel problemija ki celi Phuv (Otkrovenie 12:7-10, 12). Od tegani, e manušen isi sa pobare problemija. O vojne, o bokhalipa, o nasvalipa hem o zemjotresija tane delo taro ,znako‘ kova so sikavela kaj o Carstvo panda hari ka kerel bare promene ki Phuv. Čitin Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. So ka kerel e Devleskoro Carstvo?

Adalea so propovedinela pe o šukar haberi ko celo sumnal, e Devleskoro Carstvo panda avdive khedela bute manušen taro sa o nacie te oven jekh narodo. Milionija krotka manuša tane poslušna e Isuseske sar Cari. Keda ka ovel uništimo akava lošno sumnal, e Devleskoro Carstvo ka zaštitinel len. Sa okola so mangena te dživdinen keda ka vladinel e Devleskoro Carstvo ki Phuv, valjani te oven poslušna e Isuseske sar Cari. Čitin Otkrovenie 7:9, 14, 16, 17.

Ko periodi taro 1.000 berša, o Carstvo ka kerel e Devleskiri namera so sine le panda taro početok. Celi Phuv ka ovel raj. Palo adala 1.000 berša o Isus ka iranel o Carstvo ple Dadeske (1. Korinkjanite 15:24-26). Pendžarea li nekas kaske so mangea te vakere o šukar haberi bašo e Devleskoro Carstvo? Čitin Psalm 37:10, 11, 29.

 

^ pas. 6 Pobuter bašo adava sar o bibliska proroštva sikavena kaj adava ulo ko 1914 berš, šaj te čitine ko stranice 215-218 taro lil Što navistina uči Biblijata?