Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Šukar haberi taro Devel!

 9 LEKCIJA

Sar šaj te ovel bahtali tli familija?

Sar šaj te ovel bahtali tli familija?

1. Soske o rom hem i romni valjani te oven venčime te šaj i familija te ovel bahtali?

O šukar haberi avela taro Jehova, o bahtalo Devel, kova so mangela o familie te oven bahtale (1. Timotej 1:11). Ov kergja o brako. O zakonsko venčimo brako kerela o roditelija hem o čhave te oven sigurna, mangle hem bahtale. O hristijanija valjani te počitujnen o zakonija ki lengiri phuv bašo venčibe. Čitin Luka 2:1, 4, 5.

Sar o Devel dikhela ko brako? Ov mangela o brako maškar o rom hem i romni te ovel trajno. O Jehova mangela ola te oven verna jekh jekheske (Evreite 13:4). Ov mrzinela o razvod (Malahija 2:16). Ama mukhela jekh hristijani te razvedinel pe hem palem te venčinel pe samo ako leskoro bračno partneri kergja preljuba. Čitin Matej 19:3-6, 9.

2. Sar valjani o rom hem i romni te postapinen jekh jekhea?

O Jehova kergja e murše hem e džuvlja te pomožinen pe jekh jekhea (1. Mojseeva 2:18). O rom tano poglavari, adaleske ov valjani te grižinel pe bašo ple familijakere materijalna potrebe hem te sikavel la bašo Devel. Ov valjani nesebično te mangel ple romnja. O rom hem i romni valjani te mangen pe hem te počitujnen pe. Te šaj te ovel len bahtalo brako valjani te sikljon te prostinen jekh jekheske, adaleske so solduj tane nesovršena. Čitin Efešanite 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1. Petrovo 3:7.

3. Valjani li te odvojnen tumen ako nane tumen šukar brako?

Ako isi tumen problemija ko brako, solduj džene valjani te trudinen tumen te sikaven mangipe jekh jekheske  (1. Korinkjanite 13:4, 5). I Biblija na vakerela kaj o odvojbe tano rešenie bašo obična problemija ko brako. Čitin 1. Korinkjanite 7:10-13.

4. Čhavalen, so mangela tumenge o Devel?

O Jehova mangela te oven bahtale. Ov dela tumen najšukar sovetija adaleske so mangela te uživinen ko tumaro ternipe. O Devel mangela te šunen tumare roditelen adaleske so ola tane mudra hem iskusna (Kološanite 3:20). Isto agjaar, o Jehova mangela te osetinen i bari radost so avela taro adava so sien poslušna Leske hem leskere čhaveske. Čitin Propovednik 11:9–12:1; Matej 19:13-15; 21:15, 16.

5. So šaj tumen sar roditelija te keren te šaj tumare čhave te oven bahtale?

Tumen sar roditelija valjani te keren but buti te šaj tumare čhaven te ovel len sa so valjani (1. Timotej 5:8). Ama, te šaj tumare čhave te oven bahtale, isto agjaar, valjani te sikaven len te mangen e Devle hem te sikljoven lestar (Efešanite 6:4). Keda o čhave ka dikhen kaj tumen mangena e Devle, adava šaj but te vlijajnel ko lengere vile. Keda sikavena len tari Biblija, pomožinena tumare čhaven ispravno te razmislinen. Čitin 5. Mojseeva 6:4-7; Izreki 22:6.

E čhavenge valjani pofalba hem ohrabruvanje. Isto agjaar, valjani lenge vospituvanje hem sovetija. Keda tumen kerena akava, zaštitinena len te na keren nešto so ka anel lenge lošna posledice (Izreki 22:15). Ama, nikogaš na valjani te oven prestroga hem te preterinen. Čitin Kološanite 3:21.

E Jehovaskere svedokija ikalge nekobor lila baši o roditelija hem o čhave. Akala lila temelinena pe ki Biblija. Čitin Psalm 19:7, 11.