Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Programa bašo kongres bašo 2017 berš

Sabota

Sabota

„Radujnen tumen ki nadež. Strplivo trpinen nevolja“ (RIMJANITE 12:12)

SABAJLE

 • 9:20 Muzičko videoprezentacija

 • 9:30 Gili br. 44 hem molitva

 • 9:40 SERIJA TARO GOVORIJA: Sar o Jehova „dela istrajnost hem uteha“...

  • okolenge soj slaba hem obeshrabrime (Rimjanite 15:4, 5; 1. Solunjanite 5:14; 1. Petrovo 5:7-10)

  • okolenge soj ko finansiska problemija (1. Timotej 6:18)

  • e čhavenge bizo dad (Psalm 82:3)

  • e pophurenge (3. Mojseeva 19:32)

 • 10:50 Gili br. 138 hem izvestuvanja

 • 11:00 SERIJA TARO GOVORIJA: Ker tuke kher so ka izdržinel sa

  • Ov zadovolno adalea so isi tut (Evreite 13:5; Psalm 127:1, 2)

  • Arakh tle čhaven taro „adava soj lošno“ (Rimjanite 16:19; Psalm 127:3)

  • Sikav tle čhaven sprema o drumo koleste so valjani te džan (Izreki 22:3, 6; Psalm 127:4, 5)

 • 11:45 GOVOR OKOLENGE SO KA KRSTINEN PE: „Ma daran“! (1. Petrovo 3:6, 12, 14)

 • 12:15 Gili br. 79 hem pauza

 PALORUČKO

 • 13:35 Muzičko videoprezentacija

 • 13:45 Gili br. 126

 • 13:50 SERIJA TARO GOVORIJA: Oven sar „okola so istrajngje“

  • O Josif (1. Mojseeva 37:23-28; 39:17-20; Jakov 5:11)

  • O Jov (Jov 10:12; 30:9, 10)

  • E Jeftajeskiri čhaj (Sudiite 11:36-40)

  • O Eremija (Eremija 1:8, 9)

 • 14:35 FILMI: Setin tut ki e Loteskiri romni — dujto delo (Luka 17:28-33)

 • 15:05 Gili br. 111 hem izvestuvanja

 • 15:15 SERIJA TARO GOVORIJA: Sikljov istrajnost taro bukja so kergja o Jehova

  • I kamila (Juda 20)

  • O kaš bor (Kološanite 2:6, 7; 1. Petrovo 5:9, 10)

  • I peperutka (2. Korinkjanite 4:16)

  • I polarno ribarka (1. Korinkjanite 13:7)

  • I ptica kalugjerka-kovač (Evreite 10:39)

  • O kaš akacija (Efešanite 6:13)

 • 16:15 Čhavalen, keda sien istrajna radujnena e Jehova! (Izreki 27:11)

 • 16:50 Gili br. 135 hem molitva