Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Programa bašo kongres bašo 2017 berš

Informacie bašo delegatija

Informacie bašo delegatija

POSEBNA SOSTANOKIJA

BETELSKO SLUŽBA: O krstime objavitelija so isi len 35 berš hem pohari, kola so mangena te služinen ko Betel, šaj te džan ko sostanok e kandidatenge bašo Betel so ka ikerel pe petok ki pauza. Bašo than hem vreme akale sostanokoskoro ka oven angleder izvestime.

ŠKOLA BAŠO POLNOVREMENA OBJAVITELIJA: O pionerija so isi len taro 23 dži ko 65 berš hem kola so mangena te služinen ki pobari mera šaj te džan ko sostanok e kandidatenge baši Škola bašo polnovremena objavitelija so ka ikerel pe nedela ki pauza. Bašo than hem vreme akale sostanokoskoro ka oven angleder izvestime.

 INFORMACIE BAŠO DELEGATIJA

REDARIJA: E redaren isi len zadača te pomožinen tumen. Molinaja tumen, sorabotinen ko sa lencar hem šunen lengere upatstvija bašo parking, phiribe ko kongresno objekti, astaribe thana hem javera bukja.

KRSTIBE: Bašo kandidatija krstibaske tane astarde thana angli bina. Ola valjani te bešen adathe sabota sabajle angleder te počminel o govor adalenge so ka krstinen pe. Sekoj valjani te lel peske peškiri hem pristojna šeja krstibaske.

PRILOGIJA: Valjangje amenge but materijalna sredstvija te šaj te oven amen thana bešibaske, ozvučuvanje, videooprema hem but javera bukja so kerena te osetina amen šukar ko akava kongres hem te ova panda popaše e Jehovaja. Tumare dobrovolna prilogija pomožinena te platinen pe akala bukja hem lencar poddržinaja sa so kerela amari organizacija bašo Carstvo ko celo sveto. Ko celo objekti isi označime kutie bašo dobrovolna prilogija. But ceninaja sa o prilogija. O Vodečko telo tano blagodarno so sien darežliva hem so pomožinena o delo bašo Carstvo.

PRVA POMOŠ: Molinaja tumen, ma bistren kaj akaja služba tani SAMO BAŠO ITNA SLUČAIJA.

NAŠAVDE HEM ARAKHLE BUKJA: Sa o bukja so ka arakhen len valjani te ingaren len ko akava oddel. Ako našavgjen nesave bukja, džan ko adava oddel hem proverinen dali tane adathe. O čhave so našavdile taro ple roditelija valjani te ingaren pe ko akava oddel. Ama, na valjani te bistra kaj adava oddel nane gradinka. Adaleske molinaja tumen, pazinen tumare čhave te oven uzi tumende.

THANA BEŠIBASKE: Molinaja tumen, mislinen e javerenge da. Ma bistren kaj šaj te astaren thana samo tumare familijake, okolenge so patujnena tumencar ko isto vrda, tumare gostonge hem okolenge so proučinena lencar i Biblija. Molinaja tumen, ma mukhen bukja ko thana kola so na astargjen len.

DOBROVOLNO SLUŽBA: Ako mangena te pomožinen ko kongres, molinaja tumen prijavinen tumen ko Oddel bašo informacie hem dobrovolno služba.

Spremimo taro Vodečko telo e Jehovaskere svedokongoro

 

Sikljov pobuter

KOJ KERELA E JEHOVASKIRI VOLJA AVDIVE?

So i tano o Betel?

O Betel tano jekh posebno than hem postonjela baši jekh posebno cel. Sikljov pobuter adalenge so služinena adari.

KOJ KERELA E JEHOVASKIRI VOLJA AVDIVE?

Save škole isi bašo pionerija?

Save posebna škole isi okolenge so pobuter vakti nakhavena te propovedinen bašo Carstvo?

KOJ KERELA E JEHOVASKIRI VOLJA AVDIVE?

Sar e Jehovaskere svedokongiri organizacija tani finansirimi?

Keda kerela pe lafi bašo finansie, sar amari organizacija tani pojaver taro javera religie?