Dali tane ki . . .

  • nauka?

  • filozofija?

  • Biblija?

 JEKH PROROKO MOLINGJA E DEVLE:

„Pomožin man te haljovav. . . To lafi tano čačipe“ (Psalm 119:144, 160).

But manuša arakhena odgovorija ki Biblija.

Mangea li tu da te arakhe len?

I internet-stranica jw.org/rmn ka pomožinel tu ko adava.

DIKH bibliska videoklipija

 BAŠO KOVA TARO AKALA NAJVAŽNA PUČIBA MANGEA TE DŽANE POBUTER?

Bašo akala pučiba šaj te arakhe odgovorija tari Biblija ko jw.org/rmn.

(Te mangljan te čitine hem te perave akala traktatija, dža ko PUBLIKACIE > LILA HEM BROŠURE)