Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

 LEKCIJA 15

Sar o starešine pomožinena ko sobranie?

Sar o starešine pomožinena ko sobranie?

Finska

Sikavena

Grižinena pe sekole jekheske

Svedočinena

Ki amari organizacija nane amen platime učitelija. Namesto adava, isto sar ko sobranie taro prvo veko, avdive da tane čhivde nadglednikija te grižinen pe bašo e Devleskoro sobranie (Dela 20:28). Akala starešine tane duhovno zrela murša kola so vodinena o sobranie hem grižinena pe leske, ,na so mora, nego adaleske so mangena; na bašo love, nego celo vilea‘ (1. Petrovo 5:1-3). So kerena ola amenge?

Grižinena pe amenge hem zaštitinena amen. O starešine dena sovetija tari Biblija hem pomožinena e sobranieske te ačhol paše e Jehovaja. Adaleske so džanena kaj o Jehova dengja len akaja važno zadača ola na mangena te keren pe glavna maškar e Devleskoro narodo, nego, anena dži ko adava sarinenge te ovel šukar hem te oven bahtale (2. Korinkjanite 1:24). Isto sar so jekh manuš so arakhela bakhren šukar grižinela pe sekole bakhreske, agjaar o starešine trudinena pe te grižinen pe sekaske ko sobranie (Izreki 27:23).

Sikavena amen sar te kera e Devleskiri volja. Sekova kurko, o starešine vodinena o sobraniska sostanokija te šaj te ovel zorali amari vera (Dela 15:32). Akala verna murša isto agjaar tane primer bašo propovediba, džana amencar ki služba hem sikavena amen sar pošukar te sikava e javeren.

Ola ohrabrinena sekas amendar. Te šaj te pomožinen sekole amendar te ovel popaše e Jehovaja, o starešine taro amaro sobranie šaj te aven amende khere ili ki dvorana te keren amencar lafi te šaj te den amen pomoš hem uteha tari Biblija (Jakov 5:14, 15).

O starešine grižinena pe na samo e sobranieske, nego isto agjaar, pobuter lendar džana ki buti hem grižinen pe ple familijake. Adaleske, amen valjani te počitujna len (1. Solunjanite 5:12, 13).

  • So kerena o starešine ko sobranie?

  • Sar o starešine sikavena kaj grižinena pe sekaske amendar?