Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 LEKCIJA 2

Soske phiravaja o anav e Jehovaskere svedokija?

Soske phiravaja o anav e Jehovaskere svedokija?

Noe

Avraam hem Sara

Mojsej

Isus Hristos

But manuša mislinena kaj e Jehovaskere svedokija tane nesavi nevi religija. Ama, angleder 2.700 berša, bašo manuša so služinge e čačutne Devleske sine vakerdo kaj tane leskere ,svedokija‘ (Isaija 43:10-12). Sa dži ko 1931 berš, siem sine pendžarde sar Istražuvačija e Biblijakere. Soske akana amaro anav tano e Jehovaskere svedokija?

Amaro anav sikavela koj tano amaro Devel. Sar so sikavena o purane prepišime bibliska lila, e Devleskoro anav, Jehova, ki Biblija arakhljola pobuter taro 7.000 puti. Ko but prevodija akava anav tano menimo titulencar sar so i „Gospod“ ili „Bog“. Ama, o čačutno Devel sikavgja e Mojseeske plo anav, Jehova, hem vakergja: ,Akava tano mlo anav zasekogaš‘ (2. Mojseeva 3:15). Agjaar ov kergja razlika maškar peste hem o hovavne devela. Isi amen bari čest te phirava e Devleskoro sveto anav.

Amaro anav sikavela koja tani amari zadača. But pravedna manuša ko purano vakti, počmindor taro Avel, denge svedoštvo baši pumari vera ko Jehova. Ko akava ,baro oblako taro svedokija‘ tane o Noe, o Avraam, o Mojsej, o David hem javera (Evreite 11:4 — 12:1). Isto sar jekh manuš so ikljola ko sudo te svedočinel ki korist jekhe nevino manušeske, agjaar amen siem spremna te vakera o čačipe bašo amaro Devel.

Džaja palo e Isuseskoro primer. I Biblija bašo Isus vakerela kaj tano ,verno hem čačutno svedoko‘ (Otkrovenie 3:14). Korkori o Isus ,vakergja e Devleskoro anav e manušenge‘ hem ,svedočingja o čačipe‘ bašo Devel (Jovan 17:26; 18:37). Adala so čače mangena te džan palo Isus, mora te phiraven e Jehovaskoro anav hem te vakeren le javerenge. E Jehovaskere svedokija trudinena pe te keren adava.

  • Soske o Istražuvačija e Biblijakere lele o anav e Jehovaskere svedokija?

  • Od keda e Jehova isi le svedokija ki Phuv?

  • Koj tano o najbaro svedoko e Jehovaskoro?