Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

 LEKCIJA 13

So i pioneri?

So i pioneri?

Kanada

Taro kher ko kher

Biblisko studija

Lično studija

O lafi „pioneri“ but puti sikavela ki nekaste kova so istražinela nevo podračje hem phravela drumo e javerenge te džan palo leskoro primer. O Isus sine sar pioneri adaleske so sine bičhaldo ki Phuv te sikavel e manušen hem te phravel lenge o drumo te spasinen pe (Matej 20:28). Avdive, adala so džana palo leskoro primer tane sar leste agjaar so nakhavena kobor so šaj pobuter vreme te ,keren učenikija‘ (Matej 28:19, 20). Nesave šaj te služinen ki jekh posebno služba koja amen vikinaja la pionersko služba.

O pioneri nakhavela pobuter vreme ko propovedibe. Sa e Jehovaskere svedokija vakerena javerenge o šukar haberi. Ama, disave planiringe pumaro vreme te šaj te služinen sar opšta pionerija, agjaar so nakhavena 70 saatija ki služba sekova masek. Te šaj te keren adava, but lendar džana ki buti po nekobor saatija ko dive ili ko kurko. A javera tane birime te služinen sar specijalna pionerija ko thana kote so valjani pobuter te propovedinel pe. Ola nakhavena 130 ili pobuter saatija ki služba sekova masek. O pionerija mangena skromno te dživdinen hem isi len doverba kaj o Jehova ka grižinel pe lenge (Matej 6:31-33; 1. Timotej 6:6-8). Okola so našti te oven opšta ili specijalna pionerija, ako mangena, šaj te služinen sar pomošna pionerija, agjaar so ka džan ki služba 30 ili 50 saatija ko masek.

O pioneri služinela adaleske so mangela e Jehova hem e manušen. Isto sar o Isus, amen dikhaja kaj o manuša but hari džanena bašo Devel hem bašo leskere namere (Marko 6:34). Ama, amen džanaja bukja so šaj te pomožinen lenge akana hem te den len nadež baši pošukar idnina. Adaleske so mangela e manušen, o pioneri mangela te del pobuter taro plo vakti hem sila te šaj duhovno te pomožinel len (Matej 22:39; 1. Solunjanite 2:8). Adaleske so kerela adava, leskiri vera ovela pozorali, ovela panda popaše e Devlea hem tano but bahtalo (Dela 20:35).

  • Sar ka objasnine so i pioneri?

  • Soske disave služinena sar pionerija?