Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

 LEKCIJA 16

So kerena o sluge-pomošnikija ko sobranie?

So kerena o sluge-pomošnikija ko sobranie?

Mjanmar

Učestvo ko sostanok

Sostanok baši služba

Održinena i dvorana

Tari Biblija dikhaja kaj o ,nadglednikija hem o sluge pomošnikija‘ grižinena pe bašo sobranie (Filipjanite 1:1). Ko sekova sobranie isi nekobor asavke phralja so služinena. Save zadače isi e sluge-pomošnikon?

Ola pomožinena e starešinenge. O sluge-pomošnikija, terne ili phure, tane duhovno zrela phralja hem šukar kerena ple zadače. Ola kerena važna zadače so mora te keren pe ko sekova sobranie. Adaleske, e starešinenge tano polokho hem isi len pobuter vreme te keren pli zadača te sikaven hem te grižinen pe e phralenge.

Ola tane korisna ko sobranie. Nesave sluge-pomošnikija služinena sar redarija te dodžaren okolen so avena ko sostanok. Javera služinena ko ozvučuvanje, delinena literatura, grižinena pe bašo sobraniska smetke ili dena podračja baši služba e phralenge hem e phenjenge ko sobranie. Ola, isto agjaar, pomožinena te održinel pe i dvorana. O starešine šaj te pučen len te pomožinen e pophurenge. O sluge-pomošnikija tane spremna te keren sekoja žadača so i lenge dendi, a o sobranie počitujnela len adaleske so spremno služinena (1. Timotej 3:13).

Ola tane šukar primer ko sobranie. O sluge-pomošnikija tane birime adaleske so isi len šukar hristijanska osobine. Ola bajrarena amari vera keda isi len učestvo ko sostanokija. Ola tane primer bašo propovedibe hem agjaar kerena te ova porevna. Adaleske so ola složno kerena buti e starešinencar, anena dži ko adava te ovel radost hem edinstvo (Efešanite 4:16). Sar so nakhela o vreme, ola da šaj te pheren o uslovija te služinen sar starešine.

  • Save tane o sluge-pomošnikija?

  • Sar ola pomožinena ko sobranie?