Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 LEKCIJA 14

Save škole isi bašo pionerija?

Save škole isi bašo pionerija?

SAD

I Škola Gilead (Paterson, SAD)

Panama

O Teokratsko školujbe but vreme tano znako kolea so pendžargjona e Jehovaskere svedokija. Te šaj najšukar te keren pli služba, isi posebna škole okolenge so pobuter vreme nakhavena te propovedinen bašo Carstvo (2. Timotej 4:5).

Škola bašo pionerija. Ko krajo taro prvo berš tari pionersko služba, jekh opšto pioneri tano kanimo te ovel ki jekh škola so trajnela šov dive. Oj ikerela pe ki najpaše dvorana. Akaja škola pomožinela e pionerenge te oven popaše e Jehovaja, pošukar te keren i služba, hem te ačhoven ponadari da pionerija.

Škola bašo polnovremena objavitelija. Akaja škola trajnela duj masek hem kerdi tani te školunjel e iskusno pioneren, kola tane spremna te služinen ko thana kote so isi potreba. Ola džana palo e Isuseskoro primer, o najbaro Propovedniko so sine ki Phuv, hem vakerena: „Ake sium! Bičhal ma man!“ (Isaija 6:8; Jovan 7:29). Te gele te služinen ko javer than, tegani šaj ka valjani poednostavno te dživdinen. I kultura, i klima hem o hajbe šaj te oven but pojaver taro adava so i sikle. Čak šaj ka valjani te sikljoven nevi čhib. Ki akaja škola šaj te džan prandime hem biprandime phralja hem phenja, so isi len taro 23 dži ko 65 berš. I škola pomožinela te ovel len duhovna osobine so ka valjanen lenge ko lengere dodelbe hem ka sikavel len sar pošukar te služinen e Jehovaske hem leskere organizacijake.

Škola Gilead. Ki Hebrejsko čhib, o lafi „Gilead“ tano povrzimo e lafea „svedoštvo“. Sar so počmingja i škola Gilead, taro 1943 berš, late gele pobuter taro 8.000 misionerija kola so sine bičhalde te den baro svedoštvo ,dži o najdur thana ki phuv‘ hem sine but uspešna (Dela 13:47). Keda amare misionerija resle prvo puti ko Peru, na sine nijekh sobranie — akana isi pobuter taro 1.000 sobranija. Isto agjaar, keda o misionerija počminge te služinen ki Japonija, adari sine pohari taro deš Svedokija — akana isi pobuter taro 200.000 Svedokija. Akaja škola trajnela pandž masek hem ki late hor proučinela pe i Biblija. Adala so služinena sar specijalna pionerija, misionerija, so služinena ko podružnice, ili tane nadglednikija, šaj te oven kanime ki Škola Gilead. Pali akaja škola, ola šaj but te pomožinen ko propovedibe hem ki organizacija.

  • Ko so pomožinela e pioneren i Škola bašo pionerija?

  • Koj šaj te džal ki Škola bašo polnovremena objavitelija?