Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

 LEKCIJA 1

Save manuša tane e Jehovaskere svedokija?

Save manuša tane e Jehovaskere svedokija?

Danska

Tajvan

Venecuela

Indija

Kobor taro e Jehovaskere svedokija pendžarea? Nesave amendar šaj tane tle komšie, kolege ki buti ili součenikija. Ili palem, šaj nekogaš kergjem tuja lafi baši Biblija. Koj siem amen hem soske vakeraja javerenge ko so verujnaja?

Amen siem obična manuša. Isi amen različno poteklo hem dživdinaja ko različna uslovija. Nesave amendar angle sine ki javer religija, a javera na verujnena sine ko Devel. Angleder te ova e Jehovaskere svedokija, odvojngjem amenge vreme šukar te sikljova so sikavela i Biblija (Dela 17:11). Halilem kaj adava so siklilem tano čače hem korkori odlučingjem te služina e Jehovaske.

Amenge pomožinela adava so sikljovaja tari Biblija. Sar sa o javera, amen da mora te ikljova ko krajo amare problemencar hem amare maanencar. Ama, adaleske so trudinaja amen te ikera o bibliska načela, amaro dživdipe ulo pošukar (Psalm 128:1, 2). Adaja tani jekh pričina soske javerenge vakeraja bašo adava so siklilem tari Biblija.

Amen dživdinaja sar so rodela o Devel. O bukja so sikavela i Biblija kerena te kera šukaripe e javerenge hem te počitujna len, te ova česna hem ljubezna. O bibliska načela pomožinena e manušenge te oven šukar, primerna hem pomožinena o familie te oven popaše. Adaleske so siem sigurna kaj ,o Devel na odvojnela e manušen‘, amen siem sar jekh familija kerdi manušendar taro različna nacie so verujnela ko ista bukja hem so na delinela la i politika. Iako siem obična manuša, amen siem jekh posebno narodo (Dela 4:13; 10:34, 35).

  • Ko so e Jehovaskere svedokija tane slična sar o javera manuša?

  • Save korisna bukja siklile e Jehovaskere svedokija tari Biblija?