Kambodža

Ukraina

Ako proučineja i Biblija e Jehovaskere svedokoncar, šaj trudineja tu angleder te spremine o materijali so ka proučinen. Ka ovel tuke but korisno ako isto adava kereja angleder te dža ko sobraniska sostanokija. Ako redovno keraja agjaar ka ovel amen najšukar rezultatija.

Odlučin keda hem kote ka proučine. Keda tuke najšukar te spremine tu? Dali tano adava rano sabajle, angleder te dža ki buti ili rakjate keda o čhave sovena? Ako našti pobuter vakti te proučine, odlučin kobor šaj hem ma mukh ništo te ačhavel tu taro adava. Rode tuke mirno than proučibaske hem ačhav sa o bukja so šaj te smetinen tu, sar so i o radio, i televizija hem o mobilno telefoni. Adalea so ka moline tu angleder te proučine, ka ovel tuke polokhe te misline ko adava so čitineja tari Biblija, a na ko tle problemija (Filipjanite 4:6, 7).

Beležin o materijali hem spremin tu te de komentarija. Počmin agjaar so ka haljove bašo so kerela lafi i tema. Razmislin bašo naslov e statijakoro ili e poglavjeskoro, dikh sar sekova podnaslov tano povrzimo e temaja, dikh o slike hem o pučiba bašo povtoruvanje so sikavena o glavna misle. Tegani čitin sekova pasus hem rode o odgovor bašo dendo pučibe. Rode hem čitin o dende stihija tari Biblija, hem razmislin sar tane povrzime adalea so čitineja ko pasus (Dela 17:11). Keda ka arakhe o odgovor, beležin nekobor lafija ili misle ko pasus so ka pomožinen tu te setine tu ki leste. Tegani, ko sostanok, te mangljan šaj te vazde to vas hem te de kratko komentari tle lafencar.

Adalea so ka proučine različna teme so ka oven ko sekova sostanok, tu ka šaj duhovno te barvaljove bibliska mislencar (Matej 13:51, 52).

  • Keda ka ovel tuke najšukar te spremine tu bašo sostanokija?

  • Sar šaj korkori te spremine tu te de komentarija ko sostanok?