Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

 LEKCIJA 4

Soske kergjem o Prevod Nov svet?

Soske kergjem o Prevod Nov svet?

Kongo (Kinšasa)

Ruanda

Kotor taro grčko prevod taro Simah ko kova so bešela e Devleskoro anav ko Psalm 69:31 (trinto ili štarto veko tari amari era)

Beršencar, e Jehovaskere svedokija koristinge, pečatinge hem denge različna prevodija tari Biblija. Ama, tegani dikhlem kaj valjani te kera nevo prevod so ka pomožinel e manušenge ,šukar te pendžaren o čačipe‘, sar so mangela o Devel (1. Timotej 2:3, 4). Adaleske, ko 1950 berš počmingjem te pečatina prevod tari Biblija, ki anglisko čhib, so vikinela pe sine Prevod Nov svet. Avdive asavko točno prevod isi ko pobuter taro 130 čhibja. *

Valjani sine Biblija so lokhe ka haljovel pe. Sar so nakhela o vreme, o čhibja meninena pe, adaleske ko but prevodija isi purane ili nejasna lafija so phare haljovena pe. Isto agjaar, sine arakhle pobuter popurane prepišime bibliska lila so pomožinge pošukar te haljoven pe o čhibja kolende so sine pišimi i Biblija — i hebrejsko, i aramejsko hem i grčko čhib.

Valjani sine prevod ko kova so točno ka ovel prevedimo e Devleskoro lafi. Namesto te prevedinen e Devleskoro lafi sar ola so mangena, o preveduvačija e biblijakere valjani točno te prevedinen adava so pišinela ki late. Ama, ko pobuter prevodija tari Biblija na bešela e Devleskoro anav, Jehova.

Valjani sine Biblija so ka slavinel e Devle (2. Samoilova 23:2). Ko Prevod Nov svet, e Jehovaskoro anav arakhljola ko 7.000 thana kote so bešela sine ko najpurane prepišime bibliska lila, sar so dikhaja tele ki slika (Psalm 83:18). Akaja Biblija, koja so sine but berša kerdi, keda ka čitine la ka uživine soske ki late tane jasno pišime e Devleskere misle. Sajekh dali isi Prevod Nov svet ki tli čhib ili na, šukar tano te ovel tut navika te čitine e Jehovaskoro lafi sekova dive (Isus Navin 1:8; Psalm 1:2, 3).

  • Soske valjani sine nevo prevod e Biblijake?

  • So valjani sekova dive te kera ako mangaja te džana koja tani e Devleskiri volja?

^ pas. 3 Akava prevod panda nane ki romani čhib, ama isi ki makedonsko čhib ili ko javera so šaj haljovea len.