Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

 LEKCIJA 17

Sar pomožinena amenge o pokrainska nadglednikija?

Sar pomožinena amenge o pokrainska nadglednikija?

Malavi

Sostanok baši služba

Ki služba

Sostanok e starešinencar

Ko Hristijanska grčka spisija but puti pišinela bašo Varnava hem o apostol Pavle. Ola služinena sine sar pokrainska nadglednikija hem posetinena sine o prva sobranija. Soske? Adaleske so čače interesinena pe sine te ovel šukar lengere duhovno phralenge hem phenjenge. O Pavle vakergja kaj mangela te ,iranen pe hem te posetinen e phralen‘ te dikhen sar tane. Ov sine spremno te nakhavel but baro drumo te šaj te ohrabrinen len (Dela 15:36). Isto adava kerena avdive o pokrainska nadglednikija.

Ola avena te ohrabrinen amen. Sekova pokrainsko nadgledniko duj puti ko berš posetinela okolu 20 sobranija hem ko sekova ačhovela po jekh kurko. Šaj but te sikljova lendar hem lengere romnjendar, ako tane prandime. Ola trudinena pe te zapoznajnen sarinen, ternen hem phuren, hem but mangena te aven amencar ko podračje hem ko amare bibliska studie. Akala nadglednikija, zaedno e starešinencar taro sobranie, džana ko phralja te pomožinen len te oven duhovno zorale hem ohrabrinena amen ple govorencar ko sostanokija hem ko kongresija (Dela 15:35).

Ola grižinena pe sarinenge. Ola čače interesinena pe baši sarinengiri duhovnost ko sobranie. Khedena pe e starešinencar hem e sluge-pomošnikoncar te dikhen sar duhovno napredujnela o sobranie hem dena len sovet sar šaj panda pošukar te keren ple zadače. Ola pomožinena e pioneren te oven pošukar ki služba hem isto agjaar but mangena te zapoznajnen e neven ko sobranie hem te šunen sar ola duhovno napredujnena. Sekova taro akala phralja spremno mangela te služinel bašo e phralengoro šukaripe (2. Korinkjanite 8:23). Amen da valjani te ovel amen sar lengiri vera hem te šuna e Devle ko sa (Evreite 13:7).

  • Soske o pokrainska nadglednikija posetinena o sobranija?

  • So šaj te sikljova taro lengere posete?