Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 LEKCIJA 3

Sar palem arakhlilo o čačipe tari Biblija?

Sar palem arakhlilo o čačipe tari Biblija?

Istražuvačija e Biblijakere, 1870-ta berša

I prvo Stražarska kula, 1879 berš

I Stražarska kula avdive

I Biblija vakergja kaj palo e Isuseskoro meribe ka ikljoven hovavne učitelija maškar o prva hristijanija hem ka sikaven hovavne bukja (Dela 20:29, 30). Sar so nakhela sine o vreme, ulo baš agjaar. Ola mešinge adava so sikavela sine o Isus e hovavne religiozno ideencar hem agjaar ulo o hovavno hristijanstvo (2. Timotej 4:3, 4). Sar šaj avdive te ova sigurna kaj točno haljovaja so sikavela čače i Biblija?

Alo o vreme o Jehova te sikavel o čačipe. Ov angleder vakergja kaj ,ko posledna dive o čačipe segde ka širinel pe‘ (Daniel 12:4). Ko 1870 berš, jekh tikni grupa manuša so rodena sine o čačipe, dikhle kaj but bukja so sikavela sine i crkva na sine tari Biblija. Adaleske, ola trudinge pe te haljoven so čače sikavela i Biblija, a o Jehova pomožingja len ko adava.

O iskrena manuša temelno proučinge i Biblija. Akala iskrena Istražuvačija e Biblijakere, sar so angle vikinaja amen sine, koristinge jekh način te sikljoven i Biblija kova so amen panda koristinaja le. Ola kerena sine lafi baši Biblija, tema po tema. Keda resena sine dži ko delo tari Biblija so sine lenge pharo te haljoven, ola rodena sine javera stihija so objasninena adava delo. Keda sine sigurna kaj adava so halile sine ko sklad celo Biblijaja, tegani pišinena le sine. Agjaar so mukhle i Biblija korkori te tumačinel pes, ola arakhle o čačipe baši e Devleskoro anav hem leskoro Carstvo, baši leskiri namera e manušencar hem e Phuvjaja, bašo adava so ovela e mulencar hem i nadež bašo voskresenie. Agjaar ola oslobodinge pe taro but hovavne sikljojba hem adetija (Jovan 8:31, 32).

Dži ko 1879 berš o Istražuvačija e Biblijakere halile kaj alo o vreme segde te vakeren o čačipe. Adaleske adava berš, počminge te keren o spisanie so avdive panda keraja le, i Stražarska kula. Akana vakeraja o čačipe tari Biblija e manušenge ko 240 phuvja hem ko pobuter taro 750 čhibja. Niked dži akana o čačipe na sine doborom but širimo!

  • So ulo e čačipaja tari Biblija, palo e Isuseskoro meribe?

  • So pomožingja palem te arakha o čačipe tari Biblija?