Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 LEKCIJA 26

Sar šaj te pomožina te održinel pe i dvorana?

Sar šaj te pomožina te održinel pe i dvorana?

Estonija

Zimbabve

Mongolija

Portoriko

Sekoja dvorana, ki koja e Jehovaskere svedokija ikerena ple sostanokija, tani povrzimi e Devleskere sveto anavea. Adaleske, amenge tano čest te pomožina oj te ovel čisto hem ki šukar sostojba hem adava tano važno delo tari amari služba e Devleske. Sarine šaj te pomožinen ko akava.

Pomožin ko čistibe palo sostanok. Palo sekova sostanok, o phralja hem o phenja radosno pomožinena te čistinel pe i dvorana. Jekh puti ko masek temelno čistinela pe. Akaja buti vodinela jekh starešina ili sluga-pomošniko kaste so obično isi le spisako bašo bukja so valjani te keren pe. Šaj nekoj ka valjani te kosel ili te šulavel o podi, te usisivinel, te kosel i prašina, te redinel o stolice, šukar te čistinel o toaletija, te kosel o džamija hem o ajne, te frdel o gjubre, ili te čistinel i avlin. Adava so o čhave da ka pomožinen ko čistibe ka sikavel len te ceninen o than kote so sikljovaja bašo Devel (Propovednik 5:1).

Pomožin keda kerena pe popravke ki sala. Sekova berš, kerela pe temelno proverka e salake, andral hem avrijal. Palo adala proverke, ako valjani kerena pe popravke, a adava pomožinela i dvorana te ovel šukar održimi hem te na den pe but love bašo pobare popravke (2. Letopisi 24:13; 34:10). Jekh čisto hem šukar održimi dvorana tani dostojno than kote so slavinaja amare Devle. Keda amen da pomožinaja, tegani sikavaja kaj mangaja e Jehova hem ceninaja o than kote so slavinaja le (Psalm 122:1). Akava dela šukar svedoštvo e javere manušenge (2. Korinkjanite 6:3).

  • Soske valjani te grižina amen e thaneske kote so slavinaja e Devle?

  • So keraja te šaj te ovel čisto i dvorana?