Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 LEKCIJA 24

Sar finansirinela pe sa so kerela amari organizacija?

Sar finansirinela pe sa so kerela amari organizacija?

Nepal

Togo

Britanija

Amari organizacija sekova berš pečatinela hem delinela but milionija Biblie hem javera publikacie, bizo te lel love bašo adava. Gradinaja hem održinaja o dvorane hem o podružnice. Isto agjaar, pomožinaja milja phralenge so služinena ko Betel ili sar misionerija, hem daja pomoš keda isi prirodna katastrofe. Šaj pučea tut kotar laja love bašo sa akava?

Na lela pe desetok, na platinela pe članarina hem nikoj nane dolžno te del love. Iako trošinela pe but bašo amaro propovedničko delo, amen na rodaja love e manušendar. Angleder jekh veko, ko dujto izdanie taro spisanie Stražarska kula tergjola sine kaj amen verujnaja kaj o Jehova bešela pali amari buti, adaleske ,niked nane lovenge te molina e manušen‘ — hem niked na kergjem adava (Matej 10:8).

Sa so keraja tano finansirimo taro dobrovolna prilogija. But džene ceninena so sikavaja e manušen tari Biblija hem adaleske dena prilogija. Korkori amen radosno daja amaro vreme, sila, love hem javera bukja te šaj te kerel pe e Devleskiri volja ki celo Phuv (1. Letopisi 29:9). Ko amare dvorane hem ko amare kongresija isi kutie bašo dobrovolna prilogija kote sa okola so mangena te mukhen love šaj te keren adava. Ili, šaj te del pe dobrovolno prilog preku amari internet-stranica jw.org. Pobaro delo taro love avena adalendar so nane barvale. Ola tane slična sar i vdovica kola so o Isus falingja, soske iako sine čoroli spremno dengja taro vilo (Luka 21:1-4). Adaleske, sekoj šaj redovno te ,cidel peske nešto ki strana‘ hem te del ,sar so rešingja ko plo vilo‘ (1. Korinkjanite 16:2; 2. Korinkjanite 9:7).

Sigurna siem kaj o Jehova poodorig da ka pottikninel okolengere vile so mangena ,te sikaven leske čest adalea so isi len‘ te den prilogija bašo sa so kerela pe e Carstvoske hem agjaar te pomožinen te ovel leskiri volja (Izreki 3:9).

  • Sar amari organizacija razlikujnela pe taro javera religie?

  • Bašo so koristinena pe o dobrovolna prilogija?