Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

 LEKCIJA 23

Sar amari literatura tani pišimi hem prevedimi?

Sar amari literatura tani pišimi hem prevedimi?

Oddel pišibaske (SAD)

Južna Koreja

Ermenija

Burundi

Šri Lanka

Te šaj najšukar te propovedina o ,šukar haberi sekole narodoske, plemeske, čhibjake hem manušeske‘, isi amen literatura ko pobuter taro 750 čhibja (Otkrovenie 14:6). Sar resaja sa adava te kera? Agjaar so ko celo sumnal isi amen manuša so pišinena amari literatura hem preveduvačija so prevedinena la — sarine tane e Jehovaskere svedokija.

Oj tani prvo pišimi ki anglisko čhib. O Vodečko telo nadgledinela i buti so kerela o Oddel pišibaske ki amari glavno kancelarija kotar so vodinela pe o propovedibe ko celo sumnal. Akava Oddel dela zadače okolenge so pišinena i literatura so služinena ki glavno kancelarija ili ko nekobor javera podružnice. Adaleske so o phralja so pišinena amari literatura tane taro različna kulture, ki late isi teme so interesinena različna manušen.

Oj bičhalela pe te prevedinel pe. Keda o anglisko teksto tano gotovo hem proverimo, ov tano kompjuterskri bičhaldo dži ko preveduvačka timija ki celo Phuv, kola so prevedinena, proverinena hem popravinena o prevedimo teksto. Ola trudinena pe te arakhen ,točna lafija bašo čačipe‘ te šaj točno te prevedinen i smisla taro anglisko teksto ki lengiri čhib (Propovednik 12:10).

O kompjuterija pomožinena te prevedinel pe posigate. O kompjuterija našti te zameninen e manušen so pišinena hem so prevedinena. Ama, adala manuša šaj posigate te keren pli buti adaleske so koristinena kompjuterska rečnikija hem razna programe so pomožinena polokhe te arakhen adava so rodena. E Jehovaskere svedokija kerge jekh kompjutersko programa — MEPS (Multilanguage Electronic Publishing System) — koja šaj te koristinel pe ko but čhibja. Adathe čhivela pe o prevedimo teksto, spoinela pe slikencar, hem spreminela pe te šaj te ovel pečatimo.

Soske doborom trudinaja amen te prevedina ko but čhibja, čak ko čhibja so kerena lafi nekobor milja manuša? Adaleske so e Jehovaskiri volja tani ,različna manuša te oven spasime hem šukar te pendžaren o čačipe‘ (1. Timotej 2:3, 4).

  • Sar tani pišimi amari literatura?

  • Soske prevedinaja amari literatura ko but čhibja?