Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 LEKCIJA 11

Soske isi amen kongresija?

Soske isi amen kongresija?

Meksiko

Germanija

Bocvana

Nikaragva

Italija

Soske o manuša ko akala slike tane doborom radosna? Ola tane ko jekh taro amare kongresija. Sar so sine e Devleskere slugenge ko purano vakti vakerdo te kheden pe trin puti ko berš, amen da edvaj adžikeraja te kheda amen ko amare kongresija (5. Mojseeva 16:16). Sekova berš, isi amen trin kongresija: duj pokrainska kongresija kola tane po jekh dive hem regionalno kongres kova tano trin dive. Savi korist isi amen lendar?

Ola kerena amaro duhovno phralipe panda pozoralo. Isto sar so o Izraelcija radosno slavinena sine e Jehova ,maškar o khedime manuša‘, amen da radosno slavinaja le ko amare kongresija (Psalm 26:12; 111:1). Ki lende isi amen prilika te zapoznajna hem te družina amen amare phralencar hem amare phenjencar taro različna sobranija pa čak taro javera phuvja. Keda isi pauza, amen adathe zaedno haja maro hem uživinaja ki šukar atmosfera ko akava duhovno nastan (Dela 2:42). Adathe šaj te dikha o mangipe so spojnela sa e phralen ko celo sumnal (1. Petrovo 2:17).

Ola pomožinena amenge duhovno te bajrova. O Izraelcija sine but bahtale so šaj sine ,te haljoven o lafija‘ tari Biblija so sine lenge objasnime džikote sine khedime zaedno (Neemija 8:8, 12). Amen da ceninaja adava so sikljovaja tari Biblija ko amare kongresija. Sekova kongres isi le biblisko tema. Preku interesna govorija hem prikazija, amen sikljovaja sar te kera e Devleskiri volja. Ohrabrinela amen keda šunaja bašo adala so ačhovena verna ko akava pharo vreme. Ko regionalna kongresija ikerena pe drame kolendar o nastanija tari Biblija ovena amenge porealna, hem lendar but sikljovaja. Ko sekova kongres, okola so zavetinge pe e Jehovaske šaj te krstinen pe ko pani.

  • Soske siem doborom radosna ko amare kongresija?

  • Savi korist šaj te ovel tu ako aljan ko kongres?