Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

 LEKCIJA 27

Sar šaj te koristina i biblioteka ki dvorana?

Sar šaj te koristina i biblioteka ki dvorana?

Izrael

Republika Češka

Benin

Kajmanska Ostrovija

Dali mangea te istražine hem te džane pobuter baši Biblija? Mangea li te džane pobuter bašo nesavo stiho, ličnost, than ili nesavi buti vakerdi ki Biblija? Ili, pučea tu sar šaj i Biblija te pomožinel keda mučinela tu nesavo problemi? Tegani, koristin i biblioteka ki dvorana.

Ki late šaj te arakhe but publikacie. Šaj khere nane tu sa o bibliska publikacie so isi e Jehovaskere svedokon ki čhib so haljovea la. Ama, ki biblioteka ki dvorana isi but publikacie. Ki late šaj isto agjaar te arakhe različna prevodija tari Biblija, šukar rečniko hem javera lila. Šaj te koristine i biblioteka, angleder hem palo sostanokija. Ako ki late isi kompjuteri, ka šaj te koristine i Biblioteka publikaciencar e Jehovaskere svedokongiri (Watchtower Li­brary). Oj tani kompjutersko programa ki koja isi but publikacie, hem lokhe šaj te arakhe disavi tema, lafi ili stiho so rodea.

Oj tani korisno adalenge so učestvujnena ko sostanok Amaro životo hem služba. Šaj te koristine i biblioteka ki dvorana keda spreminea tu bašo zadače so isi tut ko akava sostanok. O nadgledniko akale sostanokoskoro grižinela pe baši biblioteka. Ov tano odgovorno te dikhel dali o neve publikacie tane adathe hem dali tane šukar sredime. Ov ili adava so proučinela tuja i Biblija šaj te sikaven tu sar te arakhe adava so valjani tuke. Ama, nijekh lil tari biblioteka na valjani te lel pe khere. Isto agjaar, valjani šukar te arakhen pe adala lila hem ma te pišinel pe ki lende.

I Biblija vakerela kaj ako mangaja te arakha ,o džandipe bašo Devel‘, mora te roda le ,sar garavdo barvalipe‘ (Izreki 2:1-5). I biblioteka ki dvorana šaj te pomožinel tuke ko akava.

  • So isi ki biblioteka ki dvorana?

  • Koj šaj te sikavel tu sar te koristine i biblioteka?