Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Koj kerela e Jehovaskiri volja avdive?

E Jehovaskere svedokija tane ko celo sveto hem avena taro sa o nacie hem kulture. So angja dži adava akala različna manuša te oven jekh narodo?

Koja tani e Devleskiri volja?

O Devel mangela celo sumnal te džanel so mangela ov o manuša te keren. So i adava, hem koj avdive sikavela e javeren bašo adava?

Save manuša tane e Jehovaskere svedokija?

Kobor taro e Jehovaskere svedokija pendžarea? So čače džanea amenge?

Soske phiravaja o anav e Jehovaskere svedokija?

Dikh trin pričine soske leljam adava anav.

Sar palem arakhlilo o čačipe tari Biblija?

Sar šaj te ova sigurna kaj točno haljovaja so sikljovaja tari Biblija?

Soske kergjem o Prevod Nov svet?

So kerela akava prevod posebno?

Sar ka koristinen tuke amare sostanokija?

Khedaja amen zaedno te sikljova tari Biblija hem te ohrabrina amen jekh jekhea. Kaninaja tut tu da te ave.

Soske te družina amen amare duhovno phralencar?

I Biblija ohrabrinela amen te družina amen amare duhvno phralencar. Sikljov sar šaj te pomožinel tu asavko društvo.

Save tane amare sostanokija?

Pučljan li tu nekogaš so keraja ko amare sostanokija? Sigurno ka ove vooduševimo taro but šukar bibliska misle so ka šune adari.

Soske siem šukar uravde ko amare sostanokija?

Dali adava sar siam uravde tano važno e Devleske? Sikljov kola bibliska načela vodinena amen keda birinaja sar uravaja hem sar doterinaja amen.

Sar šaj najšukar te spremina amen bašo sostanokija?

Keda spreminea tut bašo amare sostanokija ka ovel tut najbari korist lender.

So i tani i Familijarno rat e Jehovaske?

Dikh sar šaj oj te pomožinel tut te ove popaše e Devlea hem tle familijaja.

Soske isi amen kongresija?

Sekova berš isi amen 3 kongresija. Soske tano šukar tu da te ave lende?

Sar siem organizirime te propovedina?

Amen džaja palo e Isuseskoro primer so mukhlja le džikote sine ki phuv. Sar amen propovedinaja?

So i pioneri?

Nesave Svedokija džana 30, 50 ili pobuter saatija ki služba sekova masek. Soske kerena adava?

Save škole isi bašo pionerija?

Save posebna škole isi okolenge so pobuter vakti nakhavena te propovedinen bašo Carstvo?

Sar o starešine pomožinena ko sobranie?

O starešine tane duhovno zrela murša so vodinena hem grižinena pe e sobranieske. So kerena ola?

So kerena o sluge-pomošnikija ko sobranie?

O sluge-pomošnikija pomožinena ko sobranie. Sikljov so ola kerena hem sar pomožinena javerenge.

Sar pomožinena amenge o pokrainska nadglednikija?

Soske o pokrainska nadglednikija posetinena o sobranija? Sar šaj te ovel tut korist taro lengere posete?

Sar pomožinaja amare phralenge keda isi prirodna katastrofe?

Keda ovela prirodno katastrofa, amen sigate organizirinaja amen te pomožina hem te ohrabrina amare phralen. Sar pomožinaja?

Koj tano o ,verno hem razborito robo‘?

O Isus vetingja kaj ka čhivel jekh ,robo’ so ka del duhovno hrana. Sar kerela pe adava avdive?

So kerela o Vodečko telo avdive?

Ko prvo veko, jekh tikni grupa pophure murša hem apostolija sine o vodečko telo. Koj tano o Vodečko telo avdive?

So i tano o Betel?

O Betel tano jekh posebno than hem postonjela baši jekh posebno cel. Sikljov pobuter adalenge so služinena adari.

So kerela pe ki podružnica?

Sarinenge so ka aven ko amare podružnice ka ovel organižirimi obikolka. Kaninaja tu te ave.

Sar amari literatura tani pišimi hem prevedimi?

Pečatinaja literatura ko pobuter taro 700 čhibja. Soske doborom but trudinaja amen?

Sar finansirinela pe sa so kerela amari organizacija?

Keda kerela pe lafi bašo finansie, sar amari organizacija tani pojaver taro javera religie?

Soske hem sar tane gradime amare dvorane?

Soske o thana kote so khedaja amen vikinaja len dvorane? Džan pobuter bašo adava soske hem sar gradinaja len.

Sar šaj te pomožina te održinel pe i dvorana?

Čisto hem šukar održimi dvorana slavinela amare Devle. So kerela pe te ovel održimi i dvorana?

Sar šaj te koristina i biblioteka ki dvorana?

Mangea li te istražine hem te džane pobuter baši Biblija? Koristin i biblioteka ki dvorana.

So isi ki amari internet-stranica?

Šaj te sikljove pobuter bašo adava ko so verunjaja hem ka arakhe odgovor ko tle pučiba baši Biblija.

Ka kere li e Jehovaskiri volja?

O Devel o Jehova čače mangela tut. Sar šaj te sikave kaj mangea te kere adava so ov rodela?