Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 2 PUČIBA

Valjani li te grižinav man sar izgledinava?

Valjani li te grižinav man sar izgledinava?

SOSKE TANO VAŽNO

Nesave bukja tane považna taro adava so dikhea len ki ajna.

SO BI KEREA TU?

Zamislin tuke i sledno situacija: I Suzana sekogaš keda dikhela pe ki ajna mislinela kaj tani thuli. „Mora te slabonav“ razmislinela ki peste iako lakere roditelija hem o amala vakerena kaj tani „šuki sar kaš“.

Angleder nesavo vreme i Suzana razmislinela sine bašo adava so valjani te kerel te šaj hari te slabonel. Adaleske odlučingja nekobor dive te na hal ništo.

Te ove sine ki lakiri situacija, so bi kerea sine tu?

AČHOV HEM RAZMISLIN!

Adava sar dikhea korkori tute, šaj te ovel sar keda dikhea tut ki bangi ajna

Nane ništo pogrešno te grižine tut bašo tlo izgled. I Biblija da vakerela kaj but džuvlja hem murša soj spomnime ki late sar na primer i Sara i Rahela i Avigeja o Josif hem o David sine šuže hem šukar izgledinena sine. I Biblija phenela kaj i Avisaga sine „posebno šuži“ čhaj (1. Carevite 1:4).

Ama, but terne tane opsednime odolea sar izgledinena. Adava šaj te anel dži ko seriozna problemija. Razmislin bašo akala bukja:

  • Ko jekh istražuvanje sine phendo kaj 58 procentija taro čhaja phenena kaj tane thule, ama samo 17 procentija olendar sine čače thule.

  • Ko jekh javer istražuvanje, 45 procentija taro džuvlja kola sine but slaba mislinena sine kaj tane but thule!

  • Tari dar te na thuljon, but terne čhaja isi len anoreksija. Ola ikerena doborom but diete agjaar so uništinena po sastipe.

 Ako isi tut simptomija baši anoreksija ili javer problemi e hajbaja, rode pomoš. Vaker tle roditelenge ili nekaske soj popuhro tutar ki kaste so isi tut doverba. I Biblija vakerela: „O čačutno amal sikavela mangipe ko sekova vreme hem phral ovela ko phare dive“ (Izreki 17:17).

NAJŠUKAR PROMENA SO ŠAJ TE KERE LA!

Dali nekoj tano privlečno ili na, zavisinela taro adava savo manuš tano andral. Razmislin bašo Avesalom, e Davideskoro čhavo. Ki Biblija pišinela:

„Na sine javer manuš kole so doborom but falinena le sine bašo leskoro šužipe... Taro pro dži ko šero ništo na falinela leske sine“ (2. Samoilova 14:25).

Akava terno manuš sine but gordo, predavniko hem mangela sine te ovel le vlast. Adaleske o Avesalom ki Biblija nane poznato sar šukar ličnost. Ov sine manuš bizi ladž, mrzinela hem mudarela sine e javeren.

I Biblija sovetinela amen:

„Uraven tumen i nevi ličnost“ (Kološanite 3:10).

„Tumaro ukras ma te ovel avrijaldan... nego ov neka ovel adava soj tumenge andre ko vilo, so na dikhjola“ (1. Petrovo 3:3, 4).

Iako nane lošno te mange te izgledine šukar, ama but považno tano savi ličnost sian. Nane te ove privlečno e javerenge samo adaleske so isi tut muskulija ili zgodno telo, nego so isi tut šukar osobine. Jekh čhaj so vikinela pe Filisija vakerela: „Keda sian šužo, o javera sigate ka primetinen tut, ama najšukar ka pamtinen tut taro adava savo manuš sian, save šuže osobine sikavea“.

SO MISLINEA BAŠO TLO IZGLED?

Dali but puti sian razočarimo taro adava sar izgledinea?

Dali nekogaš razmislingjan te kere plastično operacija ili te ikere nesavi strogo dieta te šaj te izgledine pošukar?

Keda bi mangea sine te smenine nešto ko tlo izgled, so bi smeninea? (Birin)

  • I VISINA

  • I TEŽINA

  • O BALA

  • O TELO

  • O MUJ

  • O TENI

Ako ko prva duj pučiba odgovorinea „oja“, a ko trito birinea trin ili pobuter bukja, razmislin bašo akava: Šaj o javera na dikhena tut doborom lošno sar tu so dikhea tut. Lokheste šaj te dža ki krajnost hem preterano te ove zagrižimo bašo tlo izgled (1. Samoilova 16:7).