Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 4 PUČIBE

Sar šaj te popravinav mle greške?

Sar šaj te popravinav mle greške?

SOSKE TANO VAŽNO

Ako priznainea tle greške, adava ka kerel tut poodgovorno hem o javera ka ovel len pobari doverba ki tute.

SO BI KEREA TU?

Zamislin tuke akaja situacija: Džikote khelela pe amalencar, o Roberti frdela i topka hem phagela o džami taro e komšijaskoro vrda.

Te ove sine e Roberteske ko than, so ka kere sine tu?

AČHOV HEM RAZMISLIN!

ISI TUT TRIN OPCIE:

 1. A. Te naše.

 2. B. Te čhive upro javereste i belja.

 3. V. Te vakere so ulo hem te phene kaj mangea te platine i šteta.

Šaj ka ove ko iskušenie te birine i opcija A. Ama, sekogaš tano šukar te phene tle greške, bizi razlika dali phagljan džami ili kergjan nesavi javer belja.

 SOSKE TE PHENE TLE GREŠKE

 1. Adava tano ispravno te kerel pe.

  Ki Biblija pišinela: „Mangaja ko sa o bukja te postapina česno“ (Evreite 13:18).

 2. O javera ka oven pospremna te prostinen tuke.

  Ki Biblija pišinela: „Koj garavela ple lošna postapke, nane te ovel le uspeh, a okova so priznajnela len hem na kerela len ponadari, ka sikavel pe leske milost“ (Izreki 28:13).

 3. Sar najvažno, adava radujnela e Jehova.

  Ki Biblija pišinela: „E Jehovaske tane odvratna o nečesna manuša, a paše tano okolencar soj tane pravedna“ (Izreki 3:32).

I Karina (20) manglja te garavel ple dadestar i kazna so dobingja la adaleske so but sigate vozingja. Ama, adava našti sine te garavel le večno. I Karina vakerela: „Palo jekh berš, mlo dad arakhlja mli kazna. Adalea, kergjum mange panda pobare problemija“.

So sikljovaja taro akava? I Karina vakerela: „Keda garavea tle greške kerea tuke pobare problemija. Koga-togaš ka ovel tut posledice taro adava“.

SIKLJOV TARO TLE GREŠKE

I Biblija vakerela: „Sarine amen but puti grešinaja“ (Jakov 3:2). Ama sar so dikhlem, ako odma priznajnaja amare greške, sikavaja kaj siem zrela hem ponizna manuša.

But tano važno te sikljove taro tle greške. Jekh čhaj koja so vikinela pe Vera vakerela: „Trudinava man tari sekoja mli greška te sikljovav sar te ovav pošukar ličnost hem sar te postapinav ako palem ovava ki slično situacija“. Sar šaj te sikljove taro tle greške? Te dikha.

Leljan te dadeskoro točako ama rumingjan le. So ka kere?

 • Ka čutine, mislindor kaj tlo dad nane te osetinel ništo.

 • Ka vakere leske točno so ulo.

 • Ka vakere leske so ulo, ama tli greška ka prefrlinela javereske.

Dobinea edinica ko testi adaleske so na astargjan lil ko vas. So ka kere?

 • Ka phene kaj o testi sine pharo.

 • Ka priznaine kaj korkori sian tuke krivo baši tli ocenka.

 • Ka phene: „O profesori lelja man ko nakh“.

Ako stalno razmislinea bašo tle greške so kergjan len, adava tano isto sar te vozine vrda hem celo vreme te dikhe ko retrovizor

 Akana, palem iran tut ko akala situacie hem zamislin tuke kaj ki prvo situacija tu sian o dad, a ki dujto sian o profesori. So ka mislinen baši tute tlo dad hem o profesori ako spremno priznainea tle greške? So ka mislinen baši tute ako garavea o greške?

Akana setin tut ki nesavi greška so kergjan la okova berš, hem odgovorin ko akala pučiba.

Savi greška kergjan? So kergjan palo adava?

 • Na phengjan nikaske.

 • Čhivgjan i belja upri javereste.

 • Odma priznajngjan.

Ako na phengjan i greška, sar osetingjan tut?

 • Čutin, spasingjum man!

 • Mučinela man sine mli sovest, na sium sine iskreno.

So šaj sine te kere pošukar ki akaja situacija?

So sikliljan tari tli greška?

SO MISLINEA?

Soske nesave manušenge tano pharo te priznajnen ple greške?

So ka mislinen o javera baši tute ako sekogaš garavea tle greške? A so ka mislinen o javera ako priznajnea len? (Luka 16:10).