SOSKE TANO VAŽNO

Ki Biblija pišinela: „Celo Lil avela taro Devel“ (2. Timotej 3:16). Ako akava i tano točno, tegani i Biblija šaj te sikavel amenge o pravo drumo ko životo.

SO BI KEREA TU?

Zamislin tuke i situacija: O Ersani nakhela ple vrdaja taro jekh nepoznato than. Taro znakija so isi hem tari okolina haljola kaj nane ko than kote so valjani te ovel. O Ersani halilo kaj našavdilo. Ov sigurno gelo ko pogrešno drumo.

So bi kerea sine tu keda bi ovea sine ko e Ersaneskoro than?

AČHOV HEM RAZMISLIN!

Isi tut nekobor opcije:

  1. A. Te puče nekas.

  2. B. Te koristine karta ili navigacija.

  3. V. Te vozine ponadari, hem te misline kaj šaj te snadžine tut.

Jasno, i opcija V tani najlošno.

I opcija B tani pošukar tari prvo. I karta hem i navigacija šaj te sikaven tuke o ispravno drumo sa džikote na resea.

I Biblija šaj te pomožinel tuke ko asavko način.

O najbikimo lil šaj...

  • te del tut sovetija te šaj te ikljove ko krajo e problemencar

  • te pomožinel tut te šaj pošukar te pendžare tut hem te ove pošukar ličnost

  • te sikavel tuke sar šaj te ovel tut najšukar životo

 ODGOVORIJA BAŠO NAJVAŽNA PUČIBA KO ŽIVOTO

Samo so laja te kera lafi, pučaja bašo but bukja.

  • Koj kergja o nebo?

  • Koj kergja o čerenja?

Pokasno počminaja te puča amen bašo bukja soj tane okolu amende.

  • Soske ovena lošna bukja?

  • Soske o manuša merene?

So ako o odgovorija celo vreme tane ki Biblija?

But manuša vakerena kaj i Biblija tani pherdi paramisencar, kaj tani but purani ili but phari haljojbaske. Dali i Biblija tani čače asavki ili samo o manuša mislinena agjaar? Šaj li o manuša te oven pogrešno informirime baši Biblija?

Na primer, o manuša mislinena kaj o Devel vladinela e svetoja. Ama, sar šaj te ovel adava? Ko sveto isi but lošna bukja! Ki leste isi but dukha hem muke, nasvalipe hem meribe, čorolipe hem katastrofe. Šaj li jekh Devel pherdo mangipaja te kerel asavke bukja?

Mangea li te džane o odgovorija bašo akava? Šaj ka iznenadinel tut so vakerela i Biblija bašo adava koj vladinela e svetoja!

Sigurno primetingjan kaj o sovetija soj tane dende ki akaja brošura tane temelime ki Biblija. E Jehovaskere svedokija tane uverime kaj i Biblija šaj te pomožinel len ko lengoro životo. Soske? Adaleske so oj avela taro Devel hem korisno tani te sikavel e manuše, te sikavel keda nešto tano pogrešno, te ispravinel sa o bukja (2. Timotej 3:16, 17). Bašo tlo šukaripe tano te sikljove pobuter taro akava lil, kova soj purano a sepak korisno avdive.