Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Odgovorija bašo 10 pučiba so pučena o terne

 5 PUČIBE

So te kerav ako zakačinena man ki škola?

So te kerav ako zakačinena man ki škola?

SOSKE TANO VAŽNO

Adava sar ka reagirine šaj te kerel o bukja te oven pošukar ili pološno.

SO BI KEREA TU?

Zamislin tuke akaja situacija: O Dejani na mangela više te džal ki škola. O problemi počmingja angleder trin masek keda ki škola počmingje te širinen leske lafija. Vikinena le sine različno anavencar te šaj te ladžakeren le. Ponekogaš namerno peravena sine o lila taro leskere vasta. A nekogaš pali leste džana sine bari grupa čhave hem khuvena le sine bizo ov te džanel koj khuvgja le. Erati ulo nešto panda pološno o Dejani dobingja zakane ko internet...

Te ove sine ko e Dejaneskoro than, so bi kerea sine tu?

AČHOV HEM RAZMISLIN!

Na sian bizi pomoš. Okolen so zakačinena pe tuja šaj te pobedine len bizo te mare tut lencar. Sar?

  •   MA SIGJAR AHČOV SMIRIMO. I Biblija vakerela: „O bigogjaver manuš na kontrolirinela pli holi, a okova soj gogjaver, ačhovela mirno dži ko krajo“ (Izreki 29:11). Ako ačhovea smirimo keda zakačinena pe tuja, tegani šaj ka ciden pe tutar.

  • MA IRAN LENGE LOŠNIPAJA. Ki Biblija pišinela: „Bašo lošnipe, nikaske ma iran lošnipaja“ (Rimjanite 12:17). Ako nekaske iraneja lošnipaja, adava šaj te kerel i situacija te ovel pophari.

  • MA ČHIV TUT KI BELJA. I Biblija vakerela: „O gogjaver manuš dikhela o lošnipe hem cidela pe“ (Izreki 22:3). Kobor so šaj, cide tut podur taro manuša so kerena belje hem taro situacie so šaj te anen tuke problemija.

  • IZNENADIN LEN TLE REAKCIJAJA. I Biblija vakerela: „O ljubezno odgovor smirinela i bari holi“ (Izreki 15:1). Probin te šaline tut lencar. Na primer, ako nekoj zadinela tut bašo tlo thulipe šaj te vakere: „Na, na sium thulo, nego me šeja tiknile taro thojbe“.

  • DŽA TUKE ADATHAR. „Ako džaja tuke hem na phenea ništo, tegani sikavea kaj sian zrelo manuš, isto agjaar kaj sian posilno taro adala so zakačinena tut“, vakerela i Nora (19). „Agjaar ka sikave kaj šaj te kontrolirine tut — osobina so nane e nasilnikon“ (2. Timotej 2:24).

  • NEKA OVEL TUT POBARI DOVERBA KI TUTE. O nasilnikija obično šaj te dikhen keda nekoj nane le doverba ki peste hem nane te iranel lenge. Tari javer strana, o nasilnikija ka našen tutar ako dikhena kaj na daraja lendar.

  • VAKER NEKASKE. Jekh manušni so sine nastavnička vakerela: „Sovetinava sarinen kaste so isi len akava problemi, ma te čutinen. Ako vakerena kola tane o nasilnikija, adava šaj te čhinavel len te zakačinen e javeren da“.

Keda isi tut doverba ki tute, adava ka del tut sila te kontrolirine tut — osobina so nane adale so zakačinela tut