Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Odgovorija bašo 10 pučiba so pučena o terne

 1 PUČIBA

Koj sium me?

Koj sium me?

SOSKE TANO VAŽNO

Adava so pošukar ka džane savi ličnost sian tu, ka pomožinel tut te šaj te ane mudra odluke keda ka arakhljove ki phari situacija.

SO BI KEREA TU?

Zamislin tuke akaja situacija: I Sabina tani ki jekh zabava, hem palo deš minutija šunela jekh poznato glaso.

„Soske aljan akate, samo te beše?“

I Sabina iranela pe hem dikhela pe amalinka e Melisa, duje pivoncar ko vas. I Melisa dela la jekh pivo hem vakerela lake: „Čhaje, na sian tikni! Le, pi hem uživin!“

I Sabina na mangela te lel o pivo. Ama i Melisa tani lakiri amalin, hem na mangela oj te mislinel peske kaj i Sabina ruminela o zabave. Osven adava, e Melisa džanena la sar šukar čhaj. Hem ako oj piela, tegani nane doborom strašno. „Adava tano samo jekh pivo, nane droga“, mislinela peske i Sabina.

Te ove sine ko e Sabinakoro than, so bi kerea sine tu?

AČHOV HEM RAZMISLIN!

Te šaj te ane mudra odluke valjani te ovel tut „svoe ja“. So značinela adava? Adava tano čuvstvo so avela andral hem phenela tuke savo sian hem kola tane tle stavija. Keda isi tut „svoe ja“ tegani tu kontrolirinea tut, a na nekoj javer (1. Korinkjanite 9:26, 27).

Sar šaj te ovel tut asavki doverba ki tute? Šukar ka ovel te odgovorine ko pučiba so avena.

 1. KOLA TANE MLE JAKA STRANE?

Ako džanea bašo so sian sposobno hem kola tane tle šukar strane, tegani ka ovel tut pobari doverba ki tute.

PRIMERIJA TARI BIBLIJA: O apostol Pavle pišingja: „Šaj na džanava šukar te kerav lafi, ama šukar pendžarava o bukja“ (2. Korinkjanite 11:6). Adaleske so džanela sine šukar e Devleskoro Lafi, o Pavle šaj sine te ačhol zoralo ko plo stavi keda o javera napadinena le sine. Ov na mukhlja o negativna lafija te vlijajnen upri leste (2. Korinkjanite 10:10; 11:5).

ISPITIN TUT KORKORI: Pišin jekh tlo talenti ili jekh buti so kerea la šukar.

Akana pišin jekh tli jako osobina. (Na primer, dali grižinea tut javerenge? Dali dea taro vilo? Dali ikerea tut točno ko vreme? Dali sian manuš so o javera šaj te verujnen ki tute?)

2. KOLA TANE MLE SLABA STRANE?

O thav čhingjola kote soj najsano. Nane te ovel tut „svoe ja“ ako ko životo mukhea te vodinen tut tle slaba strane.

PRIMERIJA TARI BIBLIJA: O Pavle sine svesno bašo ple slaba strane. Ov pišingja: „Andre ko mlo vilo, me čače uživinava ko e Devleskoro zakoni, ama ko mlo telo dikhava javer da zakoni kova so borinela pe protiv o zakoni ko mle misle, hem akava zakoni e grevoskoro ikerela man sar robo“ (Rimjanite 7:22, 23).

ISPITIN TUT KORKORI: Kola slaba strane valjani te sikljove te kontrolirine len?

 3. KOLA TANE MLE CELIJA?

Dali ka khuve ko taksi hem ka vakere: „Vozin bilo kaj, sa džikote na ačhovea bizo benzini“? Adava bi ovela glupavo hem but skupo!

So šaj te sikljove? Keda isi tut celija tegani ola vodinena tut na sian sar našavdo. Džanea so mangea te kere hem isi tut plani sar te kere adava.

PRIMERIJA TARI BIBLIJA: O Pavle pišingja: „Na prastava bizi cel“ (1. Korinkjanite 9:26). Namesto te živinel sar so phudela le i balval, e Pavle sine le celija kola so vodinena le sine ko životo (Filipjanite 3:12-14).

ISPITIN TUT KORKORI: Pišin trin celija so ka mange te kere ki lende buti celo berš.

4. KO SO SIUM UBEDIMO?

Keda isi tut „svoe ja“, tu sian sar jekh zoralo kaš so isi le bare korenija, kova šaj te izdržinel ko baro nevreme

Ako na sian ubedimo ko nešto, tegani lokhe šaj te pere ko javerengoro vlijanie. Tegani ovea sar kameleoni, ka menine ti boja te šaj te ove jekh te amalencar — znako so sikavela kaj nane tut „svoe ja“.

Tari javer strana, keda kerea o bukja sar so džanea kaj tane šukar, ka ikere tut ko tlo, bizi razlika so kerena o javera.

PRIMERIJA TARI BIBLIJA: Keda sine terno čhavo, o Daniel odlučingja te šunel e Devleskoro zakoni, iako sine dur ple roditelendar (Daniel 1:8). Agjaar, sikavgja kaj isi le „svoe ja“. O Daniel živinela sine sprema adava so džanela sine kaj tano šukar.

ISPITIN TUT KORKORI: Ko so sian ubedimo tu? Na primer: Dali verujnea ko Devel? Ako oja, soske? Kola dokazija uverinena tut kaj isi Devel?

Uverimo li sian kaj e Devleskere sovetija tane bašo tlo šukaripe? Ako oja, soske?

Palo sa akava, sar kaste mangea te ove — sar lokho listo so ingarela le i balval, ili sar jekh baro kaš so isi le bare korenija hem šaj te izdržinel baro nevreme? Ako isi tut „svoe ja“ ka ove sar akava kaš. Adava ka pomožinel tut te ave dži ko odgovor taro pučibe: Koj sium me?