Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Odgovorija bašo 10 pučiba so pučena o terne

Dobin praktična sovetija hem predlogija so ka pomožinen tut te ovel tu uspešno životo.

1 PUČIBA

Koj sium me?

Ako sian svesno kobor tu vredineja, kola tane te jaka strane, te ograničuvanja hem te celija, adava ka pomožinel tut te ane mudra odluke keda sian pod pritisok.

2 PUČIBA

Valjani li te grižinav man sar izgledinava?

Dali sian razočarimo keda dikhea tut ki ajna? So šaj razumno te smenine?

3 PUČIBE

Sar te kerav lafi mle roditelencar?

Akala predlogija ka pomožinen tut pošukar te kere lafi tle roditelencar.

4 PUČIBE

Sar šaj te popravinav mle greške?

Koga-togaš tu ka kere greške — sarine kerena. Ama so palo adava?

5 PUČIBE

So te kerav ako zakačinena man ki škola?

Na sian bizi pomoš. Okolen so zakačinena pe tuja šaj te pobedine len bizo te mare tut lencar.

6 PUČIBE

Sar te ačhovav zoralo ko pritisok taro vrsnikija?

Valjani te ove zoralo te šaj ačhovea ko adava soj ispravno.

7 PUČIBE

So ako nekoj terinela man te ovel man seks?

Dikh nesave posledice so doživingje nesave terne kola so sine nekasaja but paše.

8 PUČIBE

So valjani te džanav bašo seksualno nasilstvo?

O terne tane glavno meta. Sar šaj te ikljove ko krajo akale seriozno problemea?

9 PUČIBE

Valjani li te verujnav ki evolucija?

Kova objasnuvanje tano pologično?

10 PUČIBE

Sar šaj i Biblija te pomožinel man?

But manuša vakerena kaj i Biblija tani pherdi paramisencar, kaj tani but purani ili but phari haljojbaske. Ama adava nane ni najhari čače.