Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

So sikavela amen i Biblija?

 PANDŽTO POGLAVJE

I otkupnina — najbaro poklon taro Devel

I otkupnina — najbaro poklon taro Devel

1, 2. a) Keda jekh poklon tuke tano vredno? b) Soske i otkupnina tani najbaro poklon taro Devel?

KOVA tano o najšužo poklon so nekoj dengja tut? Jekh poklon na valjani te ovel but skupo te šaj te značinel tuke nešto. Keda adava poklon kerela tut bahtalo ili tano nešto so valjani tuke, tegani tu sian blagodarno.

2 O Devel dengja amen but poklonja. Ama, jekh poklon so dengja amen tano najkorisno amenge. Adava tano o najbaro poklon so dengja le o Devel e manušenge. Ko akava poglavje ka sikljova kaj o Jehova bičhalgja ple Čhave, e Isuse, te šaj te živina večno. (Čitin Matej 20:28.) Adalea so bičhalgja e Isuse ki Phuv sar otkupnina, o Jehova sikavgja kaj čače mangela amen.

SOJ TANI I OTKUPNINA?

3. Soske o manuša merena?

3 I otkupnina tano način kolea so o Jehova oslobodingja e manušen taro grevo hem taro meribe (Efešanite 1:7). Te šaj te haljova soske valjani sine te del pe otkupnina, mora te džana so ulo angleder but berša ki Edensko gradina. O prva manuša, o Adam hem i Eva grešingje. Adaleske so grešingje, ola mule. Amen da meraja adaleske so nasledingjem o grevo taro Adam hem tari Eva. (Dikh i 9 fusnota.)

4. So sine e Adame?

4 Keda o Jehova kergja e prvo manuše, e Adame, dengja le nešto but vredno — sovršeno životo. E Adame  sine le sovršeno godi hem sovršeno telo. Ov nikogaš nane sine te nasvaljovel, te phujrol hem te merel. Adaleske so o Jehova kergja e Adame, ov sine leske sar dad (Luka 3:38). O Jehova redovno kerela sine e Adamea lafi. O Devel vakergja leske so adžikerela lestar hem dengja le buti ki koja so šaj sine te uživinel (1. Mojseeva 1:28-30; 2:16, 17).

5. So značinela adava keda i Biblija vakerela kaj o Adam sine kerdo sprema „e Devleskoro liko“?

5 O Adam sine kerdo sprema „e Devleskoro liko“ (1. Mojseeva 1:27). Adava značinela kaj o Jehova dengja le sar ple osobine, sar soj mangipe, mudrost, pravda hem sila. Ov dengja e Adameske slobodno volja. O Adam na sine roboti. O Devel kergja le agjaar te šaj korkori te birinel dali ka kerel šukar ili lošna bukja. Ako o Adam šunela sine e Devle, ka šaj sine te živinel zasekogaš ko raj.

6. So našavgja o Adam keda na šungja e Devle? Sar vlijajnela adava upri amende?

6 O Adam platingja but bari cena bašo adava so na šungja e Jehova, ov sine osudimo te merel. Ov našavgja o paše amalipe e Jehovaja, plo sovršeno životo hem plo kher, o raj (1. Mojseeva 3:17-19). O Adam hem i Eva biringje te na šunen e Devle, hem lenge na sine nisavi nadež. Adaleske so o Adam grešingja, „o grevo khuvgja ko sveto hem preku o grevo o meribe, hem agjaar o meribe širingja pe ko sa o manuša, soske sarine grešingje“ (Rimjanite 5:12). Keda o Adam grešingja, ov adalea „bikingja“ hem pes hem amen te ova robija e grevoske hem e meribaske (Rimjanite 7:14). Isi li amenge nesavi nadež? Oja, isi.

7, 8. Soj tani i otkupnina?

7 Soj tani i otkupnina? I otkupnina vklučinela duj bukja. Sar prvo, i otkupnina tani cena soj platimi te šaj te oslobodinel pe nekoj ili te iranel pe  nešto so sine tlo. Dujto, i otkupnina tani cena koja so učharela, ili platinela, i vrednost taro nešto.

8 Nijekh manuš našti te platinel i bari šteta so kergja la o Adam keda grešingja hem angja amenge o meribe. Ama, e Jehova sine le način sar te oslobodinel e manušen taro grevo hem taro meribe. Te sikljova nešto poviše baši otkupnina hem te dikha savi korist šaj te ovel amen latar.

SAR O JEHOVA OBEZBEDINGJA I OTKUPNINA?

9. Sar šaj sine te platinel pe i otkupnina?

9 Nijekh amendar nikogaš našti te platinel i otkupnina bašo sovršeno životo so našavgja le o Adam. Soske našti? Soske sarine siem nesovršena (Psalm 49:7, 8). Te platinel pe i otkupnina, valjangja javer sovršeno manušikano životo. Adaleske baši late vakerela pe „otkupnina so odgovorinela“ (1. Timotej 2:6). I otkupnina valjani sine te vredinel isto kobor so vredinela sine o životo e Adameskoro so našavgja le.

10. Sar o Jehova obezbedingja i otkupnina?

10 Sar o Jehova obezbedingja i otkupnina? O Jehova bičhalgja ple najmangle Čhave ki Phuv. Akava Čhavo, o Isus, sine o prvo nešto so kergja le o Devel (1. Jovanovo 4:9, 10). O Isus sine spremno te mukhel ple Dade hem o than kote so živinela sine ko nebo (Filipjanite 2:7). O Jehova bičhalgja e Isuse taro nebo te avel ki Phuv, hem o Isus bijandilo sar sovršeno manuš, bizo grevo (Luka 1:35).

O Jehova dengja ple mangle Čhave sar otkupno žrtva amenge

11. Šaj li jekh manuš te ovel otkupnina sa e manušenge?

11 Keda o prvo manuš, o Adam, na šungja e Jehova, ov našavgja o sovršeno životo so valjani sine te ovel sa e manušen. Šaj li nesavo javer manuš te cidel o meribe taro sa e Adameskere čhave? Oja šaj. (Čitin  Rimjanite 5:19.) O Isus, kova so nikogaš na grešingja, dengja plo sovršeno životo sar otkupnina (1. Korinkjanite 15:45). Leskoro sovršeno životo šaj sine te ovel koristimo te cidel pe o meribe taro sa e Adameskere čhave (1. Korinkjanite 15:21, 22).

12. Soske o Isus valjangja te cidel doborom muke?

12 I Biblija vakerela amenge kobor but cidingja o Isus angleder te merel. Ov sine mardo kamšikoja, kovimo ko stubo, leskoro meribe sine bavno hem bute dukhencar (Jovan 19:1, 16-18, 30). Soske o Isus valjangja te cidel doborom muke? Adaleske so o Satana vakergja kaj nijekh manuš nane te ovel verno e Devleske keda ka aven phare iskušenija. O Isus sikavgja kaj jekh sovršeno manuš šaj te ovel verno e Devleske čak keda cidela bare muke. Zamislin tuke kobor sine bahtalo o Jehova keda o Isus ačhilo verno! (Izreki 27:11). (Dikh i 15 fusnota.)

13. Sar sine platimi i otkupnina?

13 Sar sine platimi i otkupinina? Ko 33 berš, ko 14 nisan sprema o Evrejsko kalendari, o Jehova dozvolingja o dušmanja te mudaren e Isuse (Evreite 10:10). Trin dive palo adava, o Jehova vazdingja e Isuse taro mule hem dengja le životo, na sar manuš, nego sar duhovno ličnost. Ama, o Isus nikogaš na našavgja o pravo te živinel sar sovršeno manuš ki Phuv. Keda o Isus irangja pe ko nebo, adava pravo te živinel sar sovršeno manuš dengja le e Devleske te šaj o Devel te koristinel le te kinel e manušen taro grevo (Evreite 9:24). O Jehova prifatingja adaja otkupnina hem adaleske amen šaj te ova oslobodime taro grevo hem taro meribe. (Čitin Rimjanite 3:23, 24.)

 SAVI KORIST ŠAJ TE OVEL TUT TARI OTKUPNINA

14, 15. So valjani te kera te šaj te oven prostime amare grevija?

14 Amen panda akana isi amen korist taro e Devleskoro najbaro poklon. Te dikha savi korist šaj te ovel amen akana hem ki idnina.

15 Prostime tane amare grevija. Pharo tano sekogaš te kera adava soj ispravno. Sarine grešinaja, bilo lafencar ili adalea so keraja (Kološanite 1:13, 14). Sar šaj te oven prostime amare grevija? Valjani čače te ovel amenge žal bašo greške so keraja len hem ponizno te roda o Jehova te prostinel amenge. Tegani šaj te ovel amen doverba kaj o Jehova ka prostinel amenge (1. Jovanovo 1:8, 9).

16. So mora te kera te šaj te ovel amen čisto sovest?

16 Šaj te ovel amen čisto sovest. Keda amari sovest vakerela amenge kaj kergjem nešto pogrešno, tegani osetinaja amen kriva hem šaj te mislina kaj na vredinaja ništo. Ama, na valjani te otkažina amen. Ako molinaja e Jehova te prostinel amenge, šaj te ova sigurna kaj ov šunela amen hem prostinela amenge (Evreite 9:13, 14). O Jehova mangela te kera lea lafi bašo sa amare problemija hem amare slabostija (Evreite 4:14-16). Ako kergjem adava, ka ova ko mir e Devlea.

17. Save bereketija šaj te oven amen adaleske so o Isus mulo amenge?

17 Isi amen nadež te živina zasekogaš. „I plata bašo grevo tani o meribe, a o poklon so dela o Devel tano večno životo preku o Hristos Isus, amaro Gospodari“ (Rimjanite 6:23). Adaleske so o Isus mulo amenge, amen šaj te živina zasekogaš hem te ovel amen sovršeno sastipe (Otkrovenie 21:3, 4). So valjani te kera te šaj te dobina akala bereketija?

 KA PRIFATINE LI I OTKUPNINA?

18. Kotar džanaja kaj o Jehova mangela amen?

18 Setin tu kobor značingja tuke adava keda nekoj dengja tut nesavo šužo poklon. I otkupnina tani o najšužo poklon soj amenge dendo, hem valjani taro vilo te ova blagodarna e Jehovaske baši late. Ko Jovan 3:16 vakerela kaj „o Devel doborom but manglja o sveto so dengja ple edinstveno bijame Čhave“ (Jovan 3:16). Oja, o Jehova doborom but mangela amen so dengja amenge ple najmangle Čhave, e Isuse. Džanaja kaj o Isus da isto agjaar mangela amen, soske sine spremno te merel amenge (Jovan 15:13). Adava so o Jehova hem o Isus dengje i otkupnina valjani te uverinel amen kaj ola čače mangena amen (Galatite 2:20).

Keda sikljovaja bašo Jehova, ka ova leskere amala hem ka manga le poviše

19, 20. a) Sar šaj te ove e Jehovaskoro amal? b) Sar šaj te sikave kaj prifatinea e Isuseskiri žrtva?

19 Akana keda sikliljan bašo adava kobor baro mangipe isi e Jehova, sar šaj te ove leskoro amal? Nane lokho te mange nekas so na pendžarea le. Ko Jovan 17:3 vakerela kaj šaj šukar te pendžara e Jehova. Keda kerea adava, ka mange but e Devle, ka mange te kere adava so ov mangela hem ka ove leskoro amal. Adaleske ponadari da sikljov bašo Jehova adalea so ka proučine i Biblija (1. Jovanovo 5:3).

20 Prifatin e Isuseskiri žrtva. I Biblija vakerela kaj „adava so verujnela ko Čhavo, isi le večno životo“ (Jovan 3:36). So značinela te verujna ko Isus? Adava značinela kaj valjani te kera sa so sikavgja amen ov (Jovan 13:15). Našti samo te vakera kaj verujnaja ko Isus. Te šaj te prifatina i otkupnina, amen valjani te kera nešto baši amari vera. Ko Jakov 2:26 pišinela: „I vera bizo te sikavel pe ko delo tani muli“.

21, 22. a) Soske valjani sekova berš te ova prisutna ki Spomen-svečenost bašo e Isuseskoro meribe? b) Bašo so ka kerel pe lafi ko šovto hem eftato poglavje?

 21 Ov prisutno ki Spomen-svečenost bašo e Isuseskoro meribe. I rat angleder te merel, o Isus phengja kaj valjani te setina amen ko leskoro meribe. Amen keraja adava sekova berš, hem adava vikinela pe Spomen-svečenost ili „e Gospodareskiri večera“ (1. Korinkjanite 11:20; Matej 26:26-28). O Isus mangela te setina amen kaj ov dengja plo sovršeno životo amenge sar otkupnina. Ov vakergja: „Keren akava te setinen tumen mande“. (Čitin Luka 22:19.) Keda sian prisutno ki Spomen-svečenost, tu sikavea kaj setinea tut ki otkupno žrtva hem ko baro mangipe so sikavgje amenge o Jehova hem o Isus. (Dikh i 16 fusnota.)

22 I otkupnina tani o najbaro poklon so nekogaš šaj te dobina le (2. Korinkjanite 9:14, 15). Taro akava poklon korist ka ovel len čak milionija manuša so mule. Ko šovto hem ko eftato poglavje ka kera lafi sar šaj te ovel adava.