Dža ko teksto

Dža ki sodržina

So sikavela amen i Biblija?

Akava lil proučibaske i Biblija tano kerdo te pomožinel tuke te sikljove so vakerela i Biblija bašo različna teme, sar soj soske cidaja muke, so ovela e mulencar, sar te ovel amen bahtali familija hem javera.

Savi namera isi e Devle amencar?

Šaj pučea tut soske avdive isi but problemija. I Biblija sikavela kaj o Devel panda hari ka cidel e manušengere problemija sar soj o muke, o nasvalipe hem o meribe.

1 POGLAVJE

Koj tano o Devel?

So mislinea, dali o Devel grižinela pe tuke? Sikljov bašo Devel hem dikh sar šaj te ove leskoro amal.

2 POGLAVJE

I Biblija — lil taro Devel

Sar šaj te pomožinel tuke i Biblija te ikljove ko krajo e problemencar? Soske šaj te verujna ko proroštvija?

3 POGLAVJE

Savi tani e Devleskiri namera e manušencar?

Savo ka ovel o životo ko nevo sveto keda celo phuv ka ovel raj?

4 POGLAVJE

Koj tano o Isus Hristos?

Sikljov soske o Isus tano o vetimo Mesija, kotar alo, hem soske tano edinstveno bijamo čhavo.

5 POGLAVJE

I otkupnina — najbaro poklon taro Devel

Soj tani i otkupnina? Savi korist šaj te ovel amen?

6 POGLAVJE

So ovela amencar keda meraja?

Sikljov so vakerela i Biblija bašo adava kote tane o mule hem soske o manuša merena.

7 POGLAVJE

Ka živinen li palem o mule?

Dali mulo tutar nekoj so mangea le? Šaj li te dikhe le palem? Sikljov so vakerela i Biblija bašo voskresenie.

8 POGLAVJE

Soj tano e Devleskoro Carstvo?

But manuša džanena i molitva Očenaš. So značinena o lafija: „Te avel tlo Carstvo“?

9 POGLAVJE

Dali o krajo e svetoskoro tano paše?

Dikh sar o postapke hem o stavija e manušengere sikavena amenge kaj živinaja ko posledna dive, isto sar so vakergja i Biblija.

10 POGLAVJE

O čačipe bašo angelija

I Biblija vakerela amenge bašo o angelija hem demonija. Dali čače postojnena? Šaj li te pomožinen amenge ili te povredinen amen?

11 POGLAVJE

Soske isi doborom but muke?

But manuša mislinena kaj o Devel tano krivo bašo sa o muke. So mislinea tu? Sikljov so vakerela o Devel bašo adava soske isi muke.

12 POGLAVJE

Sar šaj te ove e Devleskoro amal?

Šaj te živinel pe ko način sar so mangela o Jehova. Tu šaj te ove leskoro amal.

13 POGLAVJE

Te sikava kaj ceninaja o životo

Sar dikhela o Devel ko abortus, ki transfuzija, hem ko životo e životnengoro?

14 POGLAVJE

Tli familija šaj te ovel bahtali

O mangipe so sikavgja o Isus tano primer e romenge, e romnjenge, e roditelenge hem e čhavenge. So šaj te sikljova lestar?

15 POGLAVJE

Ispravno način sar te obožavina e Devle

Dikh šov bukja so sikavena koja tani i čačutni religija.

16 POGLAVJE

Birin te služine e Devleske

Save predizvikija šaj te ovel tut keda vakerea e javerenge tle veruvajna? Sar šaj te kere adava bizo te navredine len?

17 POGLAVJE

Save molitve šunela o Devel?

Šunela li o Devel keda molinaja amen? Te šaj te odgovorina ko akava pučibe, valjani te džana so sikavela amen i Biblija baši molitva.

18 POGLAVJE

Valjani li te krstinav man?

So valjani te kere te šaj te krstine tu? Sikljov so značinela o krštevanje hem sar kerela pe.

19 POGLAVJE

Ačhov paše e Jehovaja

Sar šaj te sikava mangipe hem blagodarnost bašo sa so kergja o Devel?

Fusnote

So značinena o lafija hem izrazija koristime ko lil So sikavela amen i Biblija?