Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Ti familija šaj te ovel bahtali

 9 TEMA

Služinen e Jehovaske sar familija

Služinen e Jehovaske sar familija

„Pokloninen tumen okoleske so kergja o nebo hem i phuv“ (Otkrovenie 14:7).

Sar so sikliljan tari akaja brošura, ki Biblija isi but sovetija so šaj te pomožinen tuke hem te familijake. O Jehova mangela te oven bahtale. Keda ka ovel tumenge najvažno te služinen leske, ov vetinela kaj sa o javera bukja „ka oven tumenge dende“ (Matej 6:33). Ov čače mangela te ove leskoro amal. Adaleske ker sa so šaj te ove popaše amal lea. Adava tano nešto najšukar so šaj te ovel jekhe manuše (Matej 22:37, 38).

 1 OVEN PANDA POPAŠE E JEHOVAJA

SO VAKERELA I BIBLIJA: „,Me ka ovav tumaro dad, a tumen ka oven me čhave hem me čhaja,‘ vakerela o Jehova“ (2. Korinkjanite 6:18). O Devel mangela te ove leskoro paše amal. Jekh buti so ka pomožinel tu ko adava tani i molitva. O Jehova mangela redovno te moline tu leske (1. Solunjanite 5:17). Ov tano spremno te šunel so mislinea hem so mučinela tu (Filipjanite 4:6). Keda zaedno molinea tu te familijaja, ola ka dikhen kobor sian paše e Jehovaja.

Na valjani samo te moline tu e Devleske, nego valjani te šune le da. Adava šaj te kere ako proučinea i Biblija hem o lila so pečatinena e Jehovaskere svedokija (Psalm 1:1, 2). Razmislin hor bašo adava so čitinea (Psalm 77:11, 12). Isto agjaar, šaj te šune e Devle ako redovno džaja ko sostanokija so ikerena len e Jehovaskere svedokija (Psalm 122:1-4).

Te šaj te ove paše amal e Jehovaja, but tano važno te kere lafi javerencar baši leste. Kobor pobuter kerea adava, odobor popaše ka ove lea (Matej 28:19, 20).

SO ŠAJ TE KERE:

  • Odvojn tuke vreme sekova dive te čitine i Biblija hem te moline tu.

  • Sar familija, čhiven ko prvo than o bukja so ka anen tumen paše e Devlea, a na i razonoda ili nesavi zanimacija.

2 SAR FAMILIJA SIKLJOVEN BAŠO DEVEL

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Oven paše e Devlea, hem ov ka ovel paše tumencar“ (Jakov 4:8). Valjani te odvojnen tumenge vreme keda sar familija ka sikljoven bašo Devel hem te ikeren tumen ko adava (1. Mojseeva 18:19). Ama, valjani panda nešto te keren. O Devel valjani sekova dive te ovel delo taro tumaro dživdipe. Tumen sar familija ka oven popaše e Devlea ako kerena lafi baši leste ,keda bešena khere, keda phirena ko drom, keda pašljovena hem keda uštena‘ (5. Mojseeva 6:6, 7). Ov sar o Isus Navin so vakergja: „A me hem mi familija ka služina e Jehovaske“ (Isus Navin 24:15).

SO ŠAJ TE KERE:

  • Keren tumenge plani sekova kurko te sikljoven tari Biblija hem birinen teme so valjanena sekaske ki familija.