„Akala lafija so zapovedingjum tuke avdive, čhiv len te vileste, hem but puti vaker len te čhavenge“ (5. Mojseeva 6:6, 7).

Keda o Jehova kergja i prvo familija, e roditelenge dengja zadača te grižinen pe e čhavenge (Kološanite 3:20). Adaleske, tu valjani te sikave te čhave te mangel e Jehova hem te ovel odgovorno keda ka bajrol (2. Timotej 1:5; 3:15). Isto agjaar, valjani te dikhe so čače isi te čhaveste ko vilo. To primer tano but važno. Keda e Jehovaskoro Lafi tuke tano ko vilo, tegani najšukar ka šaj te sikave te čhave baši leste (Psalm 40:8).

 1 KER TE OVEL LOKHO TE ČHAVENGE TE KEREN TUJA LAFI

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Sekova manuš valjani pobuter te šunel, a pohari te kerel lafi“ (Jakov 1:19). Sigurno mangea te čhave slobodno te vakeren tuke so mislinena. Ola valjani te džanen kaj sian spremno te šune len keda mangena te vakeren tuke nešto. Ker te ovel lenge lokho te keren tuja lafi (Jakov 3:18). Ako ola mislinena kaj sian lencar strogo ili kritikujnea len, tegani nane te vakeren tuke sa o bukja. Ov strplivo te čhavencar, hem but puti vaker lenge kaj mangea len (Matej 3:17; 1. Korinkjanite 8:1).

SO ŠAJ TE KERE:

  • Ov spremno te kere lafi te čhavencar keda valjani lenge.

  • Redovno ker lafi te čhavencar, a na samo keda ka ikljon problemija.

2 TRUDIN TU TE HALJOVE SO ČAČE MISLINENA

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Okova so hor dikhela o bukja hem haljovela len isi le uspeh“ (Izreki 16:20). Te šaj te džane sar čače osetinena pe te čhave, nekogaš ka valjani te haljove soske phenena tuke nešto. Obično o terne džanena hari te bajraren o bukja ili te vakeren adava so na mislinena le čače. „Koj odgovorinela angleder te šunel sa, adava i leske ladž hem glupost“ (Izreki 18:13). Isto agjaar, ma holjan sigate (Izreki 19:11).

SO ŠAJ TE KERE:

  • Keda ka vakeren tuke nešto te čhave, ma čhinav len ili ma reagirin preterano.

  • Setin tu sar sine tuke ko lengere berša hem kola bukja sine tuke važna.

 3 SIKAVEN KAJ SIEN SLOŽNA

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Šun, mo čhavo, so sikavela tu to dad hem ma mukh o sovetija te dajakere“ (Izreki 1:8). O Jehova mukhlja o dad hem i daj te vospitinen pumare čhaven. Adaleske mora te sikaven tumare čhaven te šunen hem te poštujnen tumen (Efešanite 6:1-3). O čhave šaj te osetinen keda o roditelija na složinena pe ko nešto (1. Korinkjanite 1:10). Ako na složinena tumen baši disavi buti, ma sikaven adava anglo čhave, soske tegani ola pohari šaj te poštujnen tumen.

SO ŠAJ TE KERE:

  • Keren lafi hem odlučinen sar ka vospitinen tumare čhaven.

  • Ako isi tumen različno mislenje bašo adava sar te vospitinen tumare čhaven, trudin tu te dikhe o bukja sar so dikhela len ti romni ili to rom.

 4 KEREN PLANI

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Sikav e čhave o drumo koleste so valjani te džal“ (Izreki 22:6). Šukar te vospitinen pe o čhave na avela korkori pestar. Valjani te planirine sar ka vospitine e čhaven hem nesavo puti ka valjani te sikave stega (Psalm 127:4; Izreki 29:17). I stega na značinela samo te kaznine e čhaven, nego te pomožine len te haljon soske jekh buti valjani ili na valjani te keren la (Izreki 28:7). Isto agjaar, sikav len te mangen e Jehovaskoro Lafi hem te haljoven leskere sovetija (Psalm 1:2). Adava ka pomožinel len te džanen so i šukar a so na (Evreite 5:14).

SO ŠAJ TE KERE:

  • Pomožin te čhavenge te dikhen e Jehova sar čačutni ličnost hem te ovel len doverba ki leste.

  • Pomožinen len te ciden pe taro bukja so šaj te ruminen len, sar so šaj te arakhen pe ko internet hem ko socijalna mreže. Sikav len te arakhen pe taro manuša so mangena seksualno te iskoristinen len.

Sikav te čhave o drumo ko kova so valjani te džal“