Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Ti familija šaj te ovel bahtali

 4 TEMA

Sar te ikljove ko krajo e lovencar

Sar te ikljove ko krajo e lovencar

„Keda rodea sovet, o planija ka uspejnen“ (Izreki 20:18).

Valjani amenge love te šaj te kina amare familijake o bukja so valjanena (Izreki 30:8). I Biblija vakerela kaj „o love tane zaštita“ (Propovednik 7:12). Šaj ka ovel tuke pharo te kere lafi bašo love te romnjaja ili te romea, ama ma mukh o love te keren tuke problemija ko brako (Efešanite 4:32). Valjani te ovel tumen doverba jekh jekheste hem solduj te odlučinen sar ka hardžinen o love.

 1 KEREN PLANI KOBOR KA HARDŽINEN

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Koj tumendar, keda mangela te kerel kula, nane prvo te bešel te računinel o hardži te dikhel dali šaj te završinel la?“ (Luka 14:28). But i važno zaedno te planirinen so ka keren e lovencar (Amos 3:3). Odlučin so valjani te kine hem kobor šaj te hardžine (Izreki 31:16). Adava so isi tu love te kine nešto, na značinela kaj valjani te kine le. Dikh te na khuve ko borči. Hardžin odobor kobor so isi tu (Izreki 21:5; 22:7).

SO ŠAJ TE KERE:

  • Te ačhile tumen love ko krajo taro masek, zaedno odlučinen so ka keren lencar.

  • Ako na resena tumen love dži ko krajo taro masek, keren plani sar šaj pohari te hardžinen. Na primer, šaj khere te keren hajbaske, a na avri te han.

 2 OV ISKRENO HEM DIKH O BUKJA SAR SO I TANE

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Mangaja te ova česna ko sa, na samo anglo Jehova nego anglo manuša da“ (2. Korinkjanite 8:21). Ov iskreno te romnjaja ili te romea kobor plata lea hem kobor hardžinea.

Sekogaš keren lafi angleder te anen pobare odluke bašo tumare love (Izreki 13:10). Adava so ka keren lafi bašo love ka pomožinel te ovel tumen mir ko brako. O love so anea len khere, tane tumare, a na tle (1. Timotej 5:8).

SO ŠAJ TE KERE:

  • Dogovorinen tumen kobor šaj sekova jekh te hardžinel bizo te pučel e javere.

  • Keren lafi bašo love angleder te ikljol problemi bašo adava.