Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 6 TEMA

Sar o čhave meninena o brako

Sar o čhave meninena o brako

„O čhave tane nasledstvo taro Jehova“ (Psalm 127:3).

Keda bijangjola jekh bebe, tegani o dad hem i daj tane but bahtale. Sar neve roditelija šaj ka oven iznenadime kobor šaj jekh čhavo te lel tumendar vreme hem sila. O bisute rakja hem o promene ko čuvstvija šaj te anen dži ko nervoze ko brako. Ka valjani te keren nesave promene te šaj te grižinen tumen tumare čhaveske hem tumare brakoske. Sar šaj o sovetija tari Biblija te pomožinen tu te ikljove ko krajo akale situacijaja?

 1 HALJOVEN SAR O ČHAVO MENINELA TUMARO DŽIVDIPE

SO VAKERELA I BIBLIJA: „O manuš so isi le mangipe but trpinela hem ov tano ljubezno“. Isto agjaar, asavko manuš nane te dikhel samo peske ili sigate te holjanel (1. Korinkjanite 13:4, 5). Sar nevi daj normalno tano te de pobaro vnimanie te čhaveske. Tegani, šaj to rom te osetinel pe kaj bistergjan le, adaleske ma bistre kaj leske da valjani te odvojne vreme. Ako sian strplivo hem ljubezno šaj te pomožine le ov te osetinel pe kaj valjanela tuke hem kaj isto agjaar grižinela pe tumare čhaveske.

Ki Biblija pišinela: „Romalen, dživdinen tumare romnjencar agjaar sar so siklilen“ (1. Petrovo 3:7). Haljov kaj ti romni ka nakhavel pobuter vreme e čhavea hem ka valjani lake pobuter sila te grižinel pe leske. Adaleske so isi la neve obvrske šaj te ovel la stres, te ovel umorno hem čak depresivno. Nesavo puti šaj ka ovel tuke holjami, ama trudin tu te ačhove smirimo, soske „okova so na holjanela sigate, pošukar tano taro zoralo manuš“ (Izreki 16:32). Sikav kaj haljovea la hem pomožin la (Izreki 14:29).

SO ŠAJ TE KERE:

  • E dadenge: Pomožin te romnjake adalea so ka arakhe e čhave, čak rakjate da. Nakhav pobuter vreme te romnjaja hem te čhavea, a na javere bukjencar.

  • E dajenge: Keda to rom ka mangel te pomožinel tuke te arakhel e čhave, mukh le te kerel adava. Ako na kerela adava najšukar, ma kritikujn le, ov ljubezno hem sikav leske sar te kerel adava.

 2 OVEN PAŠE JEKH JEKHEA

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Ola ka oven jekh telo“ (1. Mojseeva 2:24). Iako isi tumen nevo členi ki familija, ma bistre kaj tu hem to bračno partneri sien jekh telo. Trudinen tumen te ačhoven paše jekh jekhea.

Romnjalen, sikaven tumare romenge kaj ceninena adava so ola haljovena hem pomožinena tumen. Tumare lafija šaj te oven sar „iljači“ (Izreki 12:18). Romalen, vakeren tumare romnjenge kozom mangena len hem ceninena len. Falinen len bašo adava so grižinena pe e familijake (Izreki 31:10, 28).

„Nikoj te na rodel pi korist, nego i korist e javereskiri“ (1. Korinkjanite 10:24). Sekogaš ker adava so i najšukar te romnjake ili te romeske. Sar rom hem romni odvojnen tumenge vreme te keren lafi, te vakeren tumenge bašo kola bukja ceninena tumen hem te šunen jekh jekhe. Ma oven sebična keda kerela pe lafi bašo intimna odnosija. Razmislin bašo potrebe so isi te bračno partnere. I Biblija vakerela: „Ma čhinaven tumen jekh jekhestar “ (1. Korinkjanite 7:3-5). Adaleske, iskreno keren lafi baši akaja buti. Keda sien strpliva hem haljovena tumen, tumaro brako ka ovel pozoralo.

SO ŠAJ TE KERE:

  • Ma bistren te odvojnen tumenge vreme samo tumenge e dujenge.

  • Ker bukja so ka sikaven kaj mangea te romnja ili te rome, sar na primer šaj te pišine jekh šuži poraka ili te de tikno poklon.

 3 VOSPITINEN TUMARE ČHAVE

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Panda sar but tikno pendžarea o sveta lila, kola so šaj te keren tu gogjaver te šaj te spasine tu“ (2. Timotej 3:15). Planirinen sar ka sikaven tumare čhave. Ov šaj te sikljovel panda angleder te bijangjovel. Panda džikote tano andre ko vogi, ov šaj te pendžarel tumare glasija hem upri leste vlijajnela adava sar osetinena tumen. Čitinen leske panda keda tano but tikno. Šaj nane te haljovel adava so čitinena leske, ama adava ka pomožinel le te mangel te čitinel keda ka bajrol.

Nikogaš nane rano te vakeren tumare čhaveske bašo Devel. Zaedno lea molinen tumen e Jehovaske (5. Mojseeva 11:19). Čak keda khelena tumenge zaedno, vakeren leske bašo bukja so kergja len o Jehova (Psalm 78:3, 4). Džikote bajrola, o čhavo ka osetinel kobor tumen mangena e Jehova hem ka sikljol ov da te mangel le.

SO ŠAJ TE KERE:

  • Molinen e Jehova te pomožinel tumen sar te vospitinen tumare čhave.

  • But puti vakeren e čhaveske bašo bukja so mangena te sikaven le. Agjaar, panda taro tiknipa ka počminel te sikljol.