Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Ti familija šaj te ovel bahtali

 2 TEMA

Oven verna jekh jekheske

Oven verna jekh jekheske

„O Devel so phanlja te ovel jekh, o manuš te na ulavel“ (Marko 10:9).

O Jehova rodela amendar te ova verna (Malahija 2:16). Akava tano but važno, soske bizi vernost nane te ovel ni doverba. A bizi doverba našti te bajrol o mangipe ko brako.

Avdive, isi but bukja so kerena te na ovel lokho te ačhovel pe verno ko brako. Te šaj te arakhe to brako, tu mora te kere duj bukja. Te dikha kola tane adala.

 1 KO PRVO THAN ČHIV TO BRAKO

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Oven sigurna kola tane o najvažna bukja“ (Filipjanite 1:10). To brako tano jekh taro najvažna bukja. Valjani te de leske posebno vnimanie.

O Jehova mangela sa to vnimanie te de te romnjake ili te romeske hem zaedno te uživinen ko dživdipe (Propovednik 9:9). Ov vakerela kaj nikogaš na valjani te bistre te romnja ili te rome, nego valjani te keren jekh jekhe bahtale (1. Korinkjanite 10:24). Ker to bračno partneri te osetinel pe kaj valjani tuke hem kaj ceninea le.

SO ŠAJ TE KERE:

  • Redovno odvojn tuke vreme te ove te romnjaja ili te romea hem ma mukh javera bukja te len to vnimanie.

  • Mislin e solduenge, a na samo tuke.

 2 ARAKH TO VILO

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Sekova jekh so dikhela ki džuvli hem mislinela peske te pašljol laja, ov više kergja laja preljuba pe vileste“ (Matej 5:28). Keda nekoj mislinela bašo rumime bukja, ov ki jekh smisla nane verno pe romnjake ili pe romeske.

O Jehova vakerela kaj valjani „te arakhe to vilo“ (Izreki 4:23; Eremija 17:9). Te šaj te kere adava, mora te pazine so dikhea (Matej 5:29, 30). Ov sar o verno manuš o Jov, kova so dengja peske lafi kaj nane želbaja te dikhel palo javera džuvlja (Jov 31:1). Nikogaš ma dikh pornografija. Ov odlučno te ovel tu romantična čuvstvija samo te romnjake ili te romeske, nikaske javereske.

SO ŠAJ TE KERE:

  • Sikav e javerenge te džanen kaj sian verno te romnjake ili te romeske.

  • Razmislin sar osetinela pe to bračno partneri hem sigate čhinav bilo savi bliskost nekasaja so šaj te smetinel le.