Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Ti familija šaj te ovel bahtali

 8 TEMA

Keda avena phare dive

Keda avena phare dive

„Oven but bahtale, iako šaj ka valjani hari vreme te oven tažna taro razna iskušenija so isi tumen“ (1. Petrovo 1:6).

Kobor te trudine tu to brako hem ti familija te oven bahtale, šaj te aven nesave bukja so ka keren tu tažno (Propovednik 9:11). O Devel mangela te pomožinel amen keda amenge pharo. Ako ikerea o sovetija tari Biblija, tu hem ti familija ka šaj te ikljoven ko krajo čak keda tumenge najpharo.

 1 TE OVEL TU DOVERBA KO JEHOVA

SO VAKERELA I BIBLIJA: „Sa tumaro pharipe frden leske, soske ov grižinela pe tumenge“ (1. Petrovo 5:7). Nikogaš ma bistre kaj o Devel nane krivo bašo lošna bukja so arakhena tu (Jakov 1:13). Kobor popaše ovea e Jehovaja, ov ka pomožinel tu najšukar so šaj (Isaija 41:10). „Phraven tumaro vilo leske“ (Psalm 62:8).

Isto agjaar, tu šaj te arakhe uteha keda sekova dive čitinea i Biblija hem proučinea la. Tegani, tu korkori ka dikhe sar o Jehova utešinela amen keda amenge pharo (2. Korinkjanite 1:3, 4; Rimjanite 15:4). Ov vetinela kaj ka del tu „o mir. . . kova so i upreder sekoja misla“ (Filipjanite 4:6, 7, 13).

SO ŠAJ TE KERE:

  • Molin e Jehova te pomožinel tu te ačhove smirimo hem te dikhe o bukja sar so i.

  • Dikh sa o bukja so šaj te kere len hem birin adava so i tumenge najšukar.

2 GRIŽIN TU TUKE HEM TE FAMILIJAKE

SO VAKERELA I BIBLIJA: „O vilo okoleskoro so haljovela khedela peske džandipe, hem o kan e gogjaverengoro rodela džandipe“ (Izreki 18:15). Razmislin bašo sa o bukja so šaj te keren pe ki tumari situacija. Dikh so valjani sekaske posebno ki ti familija. Ker lencar lafi hem šun len (Izreki 20:5).

So ako mulo tutar nekoj so mangea le? Ma dara te sikave sar osetinea tu. Setin tu kaj o Isus da rungja (Jovan 11:35; Propovednik 3:4). But tano važno dovolno te odmorine tu hem te sove (Propovednik 4:6). Agjaar ka ovel tuke polokho keda tuke pharo.

SO ŠAJ TE KERE:

  • Redovno ker lafi te familijaja panda angleder te aven phare dive. Tegani, keda ka aven problemija, ka ovel lenge polokho te keren tuja lafi.

  • Ker lafi okolencar so sine ki slično situacija sar tli.

 3 PRIFATIN POMOŠ TARO JAVERA

SO VAKERELA I BIBLIJA: „O čačutno amal sikavela mangipe ko sekova vreme hem phral ovela ko phare dive“ (Izreki 17:17). Te amala mangena te pomožinen tu, ama šaj na džanena so te keren. Vaker lenge so čače valjani tuke (Izreki 12:25). Isto agjaar, rode pomoš taro adala so haljovena i Biblija. O sovetija so ka den tu tari Biblija ka pomožinen tu (Jakov 5:14).

Keda redovno družinea tu manušencar so čače isi len vera ko Devel hem ko adava so vakerela ov, tegani ka arakhe i pomoš so valjani tuke. Isto agjaar, ka arakhe uteha keda pomožinea javere manušenge so valjani lenge ohrabruvanje. Vaker lenge baši ti vera ko Jehova hem bašo leskere lafija so ka phergjon. Nakhav to vreme te pomožine e javerenge hem ma cide tu taro manuša so mangena tu hem so grižinena pe tuke (Izreki 18:1; 1. Korinkjanite 15:58).

SO ŠAJ TE KERE:

  • Ker lafi nesave amalea so i tuke paše hem mukh le te pomožinel tu.

  • Ov iskreno hem vaker točno so valjani tuke.