Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Ti familija šaj te ovel bahtali

Ka ovel tu bahtalo brako hem familija ako ikerena o sovetija tari Biblija.

Uvod

Šaj te ovel tumen bahtalo brako hem familija ako ikerena o sovetija tari Biblija, so i pišime ki akaja brošura.

1 TEMA

Rode e Devle te ovel tu bahtalo brako

Duj pučiba kola ka pomožinen tu ko tlo brako.

2 TEMA

Oven verna jekh jekheske

Dali te ovel pe verno tano samo ma te te kerel pe preljuba?

3 TEMA

Sar te rešinen o problemija

Ako postapinela pe sar so valjani, tegani o brako ka ovel zoralo hem bahtalo, a na bibahtalo.

4 TEMA

Sar te ikljove ko krajo e lovencar

Soske valjani doverba hem iskrenost?

5 TEMA

Sar te nakhen šukar tumare roditelencar

Tumen šaj te sikaven kaj poštujnena tumare roditelen bizo te anen tumenge problemija ko brako.

6 TEMA

Sar o čhave meninena o brako

Dali o čhave šaj te keren tumaro brako pozoralo?

7 TEMA

Sar te vospitinen tumare čhave

I stega na značinela samo te kaznine e čhaven.

8 TEMA

Keda avena phare dive

Rode i pomoš so valjani tuke.

9 TEMA

Služinen e Jehovaske sar familija

Sar šaj te familijaja pobuter te uživinen keda sikljona bašo Devel?