Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συναθροίσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Σικλόν σο κερντόλ κάι αμαρέ συναθροίσεις. Αρακχέν κάι κερντόν συναθροίσεις οτθέ κάι μπεσέν.

Αρακχέν εκ Τθαν Πασά-τουμέντε (opens new window)

Σο Κεράς κάι Αμαρέ Συναθροίσεις;

Ε Μάρτυρες του Ιεχωβά συναθροισάον ντούι ντρομ αντί βδομάδα για τε λατρεψαρέν ε Ντεβλές. (Εβραίους 10:24, 25) Σε ανταλά ε συναθροίσεις, κάι σι πουταρντέ σαορένγκε, ρόντας σο πφενέλ η Αγία Γραφή τα σαρ νταλίκ τε κεράς κάι αμαρό τραϊπέ ανταλά κάι σικλιάς λάταρ.

Κάι ε νταά μπουτ μέρη του προγράμματος νταλίκ κον μανγκέλ τε απαντισαρέλ, σαρ κερντόλ σε εκ αίθουσα μαθημάτων. Κάι ε συναθροίσεις για τε αρχισαράς τα τε μπιτέρους γκιλάμπας ύμνους ε Ντεβλέσκε τα μολισαράς-λες.

Ο βουντάρ σι πουταρντό σαορένγκε σι ινάι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Κα μανγκάσας τε αβέν σάορου! Ιν ποκινέλ κχονίκ για τε ντελ αντρέ ούτε-ντα ικλέλ δίσκο παρένγκε.