Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σικλόν για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ντικχέν-αμέν κάνα κεράς έργο. Μπέλκιμ διαβασαρντέν αμένγκε ή ασουντέν αμένγκε αβερένταρ. Αμά κάντικι σέα τζανέν ταμάμι για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά;

Ντικχέν καά-ντα: Τι Πιστεύουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά;

Σικλόν ταρ ι Αγία Γραφή Μπι-παρένγκο

Σόσκε Σι Λατσσές τε Οκούρουν για τε Αλουσούρουν ι Αγία Γραφή;

Η Αγία Γραφή ντελ ε απαντήσεις κάι ε μπαρέ ερωτήματα ε τραϊμάσκε. Μιλιόνορα μανουσά πάι σα ι πφουβ αρακχλέ ε απαντήσεις. Σόσκε άερ τουμέν-ντα;

Σαρ Κερντόν ε Σικλιμάτα της Αγίας Γραφής;

Ε Μάρτυρες του Ιεχωβά σι πριντζαντέ πάι σα ι πφουβ, ζερέμ οκούρουν αβερένσαρ η Αγία Γραφή μπι παρένγκο. Τε μαγκένα ντικχέν σαρ κερντόλ ανταβά.

Μανγκέν τε Αβέλ Τουμένγκε εκ Μάρτυρας του Ιεχωβά

Κονουσούρουν εκ θέμα ταρ ι Γραφή με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ή σικλόν ταρ ι Γραφή χωρίς τε ποκινέν.

Οτθέ κάι Κιντινάας

Σο Κερντόλ κάι ε Αίθουσες Βασιλείας;

Ντικχέν σαρ σι αντράλ ε Αίθουσες Βασιλείας τα σαρ κερντόν αμαρέ συναθροίσεις.

Αβέν κάι ε Συναθροίσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Σικλόν κάι συναθροισάας τα σαρ λατρεψαράς ε Ντεβλές. Ε συναθροίσεις σι σα ε μανουσένγκε τα ιν ποκινέν για τε αβέν αντρέ.

Ανάμνηση ε Γκιεσέσκο κάι Μουλάς ο Ιησούς Χριστός

Μιλιόνορα μανουσά κερέν ερ μπρες ι Ανάμνηση. Σόσκε σι λαζίμι τε ντουσουνούρους ο μεριπέ του Ιησού Χριστού; Τσινγκάρντας-τουμέν τε σικλόν ι απάντηση.

Κον Κερέλ Ανταβά κάι Μανγκέλ ο Ιεχωβά Αγκιές;

Ε Μάρτυρες του Ιεχωβά αρακχίντον κάι σα ι ντουνιάβα, αβέν μπουτέ τθεμένταρ τα σι-λεν μπουτ διαφορετικές συνήθειες. Σο κερντάς αμά γιεκ ανταλέ μανουσέν κάι νταά ανγκλέ σας καντικί διαφορετικοί;

Αριθμοί Αμένγκεταρ σα ι Ντουνιάβα

  • 239—Τθεμά κάι σι Μάρτυρες του Ιεχωβά

  • 8.686.980—Μάρτυρες του Ιεχωβά

  • 5.908.167—Τζενέ κάι κερντέ μαθήματα ταρ ι Αγία Γραφή μπι παρένγκο

  • 21.367.603—Μανουσά αβιλέ κάι Ανάμνηση κάι κεράς εκ ντρομ αντό μπρες για τε σεράς ο μεριπέ του Ιησού

  • 119.297—Εκκλησίες