Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κα Μπιτέρουν Ιτς ε Μπέτα Σέα κάι Σίρντας;

Κα Μπιτέρουν Ιτς ε Μπέτα Σέα κάι Σίρντας;

Κα πφενένας . . .

  • βα;

  • άερ;

  • μπέλκιμ;

ΣΟ ΠΦΕΝΕΛ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

«Ο Ντελ . . . κα ατσσανταρέλ σα ε ασφινά ταρ λένγκε γιακχά, τα ο μεριπέ, η σουκουλμάα, ο ροϊπέ τα η ντουκ να κα αβέν ιτς».Αποκάλυψη 21:3, 4, Μετάφραση Νέου Κόσμου.

ΣΟ ΜΑΝΓΚΕΛ ΤΕ ΠΦΕΝΕΛ ΑΝΤΑΒΑ ΤΟΥΜΕΝΓΚΕ

Σιγουριά ότι ο Ντελ ιν κερέλ-αμέν τε νακχαάς σουκουλμάες.Ιακώβου 1:13.

Ντελ-τουμέν κουράγιο ότι ο Ντελ ντουκχάλ τα σουκουλούρ κάνα αμέν σίρντας.Ζαχαρίας 2:8.

Ελπίδα ότι κα μπιτιρίλ σα ε μπέτα σέα κάι πατισάας.Ψαλμός 37:9-11.

ΝΤΑΛΙΚ ΤΕ ΠΑΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΑ ΚΑΪ ΠΦΕΝΕΛ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

Βα, για μπουτ λόγους, αμά αμέν κα ντικχάς ντούι:

  • Ο Ντελ ιρινίρ ε νασουλιμάτα τα ε μπέτα σέα κάι πατισάολ η ντουνιάβα. Ντικχέν σαρ επηρεασάολας ο Ιεχωβά κάνα, κάι ε πουρανέ μπρεσά, μανουσά αβερέ τθανένταρ κερένας λέσκε περές τε νακχαέλ μπουτ μπέτι. Η Γραφή πφενέλ ότι ο Ντελ σουκουλούρας μπουτ κάνα ντικχέλας οντολέ μανουσέν τε “καταπιεσαρέν λέσκε περές”.Κριτές 2:18.

    Ο Ντελ ιν μανγκέλ ιτς οντολέν κάι κερέν νασουλιπέ ο εκ οκολέσκε. Για παράδειγμα, η Γραφή πφενέλ ότι ιρινίρ ε «βαστά κάι τσσορέν ε λατσσέ μανουσένγκο ρατ».Παροιμίες 6:16, 17.

  • Ο Ντελ ντουσουνούρ ερ κέσκε. Ιν τζανέλ σαντέ ερ κις αμένταρ «πι πληγή τα πι ντουκ», αμά τζανέλ-λεν ο Ιεχωβά-ντα!2 Χρονικών 6:29, 30.

    Πε Τθαγκαριμάσαρ, μπουτ σίγο ο Ντελ κα μπιτιρίλ ερ κέσκε σουκουλμάες κάι νακχαέλ. (Ματθαίος 6:9, 10) Τζι όζομαν, ο Ντελ παρηγορισαρέλ οντολέν κάι ρόντεν ταμάμι τε σικλόν λέσκε.Πράξεις 17:27· 2 Κορινθίους 1:3, 4.

ΝΤΟΥΣΟΥΝΟΥΡΟΥΝ

Σόσκε μεκέλ ο Ντελ τε κερντόν μπέτα σέα;

Η Γραφή ντελ ι απάντηση κάι ε εδάφια ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:12 τα 2 ΠΕΤΡΟΥ 3:9.