Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΜΑΘΗΜΑ 1

Σο σι ε Λατσσέ Αμπέρα;

Σο σι ε Λατσσέ Αμπέρα;

1. Σο σι ε αμπέρα ε Ντεβλέσταρ;

Ο Ντελ μανγκέλ τε μπεενούρους ο τραϊπέ κάι πφουβ. Κερντάς ι πφουβ τα σο σι παρλάτε ζερέμ μαγκέλ ε μανουσέν. Νταα εμπούκα, τα κα λελ ε μπουκιά πραπέστε για τε ντελ ε μανουσέντε σα ε τθεμένταρ εκ σουκάρ τα λατσσό τραϊπέ. Κα κουρταρούλ ε ντουνιαβά σα καλένταρ κάι κερέν-λεν τε ντουκχάν.—Οκούρουν Ιερεμίας 29:11.

Καέκ μανουσένγκι κυβέρνηση τζι ακανά ναστί μπιτιρντού επτέν ι τσιγκάρ, ε νασφαλιμάτα ή ο μεριπέ. Αμά σι λατσέ ντα αμπέρα. Μπουτ σίγο, ο Ντελ κα νασαλέλ σα ε μανουσικανέ κυβερνήσεις τα κα ατσσόλ σαντέ λέσκι. Οντολά κάι κα λεν πο τθαν κάι Ντεβλέσκο Τθαγκαριπέ κα αβέλ-λεν εκ τραϊπέ σαστιμάσα τα μπι τσιγκαράκο.—Οκούρουν Ησαΐας 25:8· 33:24· Δανιήλ 2:44.

2. Σόσκε σι λαζίμι τε αλουσούρους ε λατσσέ αμπέρα;

Η ντουκ τα ε σουκουλμάες κα μπιτέρουν σαντέ κάνα ο Ντελ κα τεμιζλέρ ι πφουβ ταρ ε νασούλ μανουσά. (Σοφονίας 2:3) Κάνα κα κερντόλ ανταβά; Ε Ντεβλέσκι Όρμπα πφεντάσας νταά αγκλέ σαρ κα αβένας ε μανουσά όζομαν. Καλά κάι κερντόν κάι αμαρέ μπρεσά σικαέν ότι σι πασέ ο γκιές τα κα λελ αντό πο βας ο Ντελ ε μπουκιά.—Οκούρουν 2 Τιμόθεο 3:1-5.

3. Σο νταλίκ τε κεράς ακανά;

Σι λαζίμι τε αλουσούρους ε Ντεβλέσκε ταρ λέσκι Όρμπα, ι Αγία Γραφή. Καϊά μπενζέρ σαρ εκ γράμμα κάι μπιτσσαλντάς αμένγκε εκ ντουκχανέ γκιόσκο ντατ. Πφενέλ αμένγκε σαρ τε τραϊσαράς λατσσές αγκιές τα σαρ, νταά σοβνά, τε αβέλ-αμέν εκ τραϊπέ πάι πφουβ κάι να κα μπιτέρ ιτς. Σι τσατσές ότι μπουτ μανουσά να κα μπεενούρουν κάι κα λεν βοήθεια τουμέν για τε ακχιαρέν ι Γραφή. Αμά τε χασάολ ντα κασαΐ ευκαιρία​—εκχέ τραϊμάσκε κάι να κα μπιτέρ ιτς—​κα αβέλας μπουτ μπεζέχ.—Οκούρουν Παροιμίες 29:25· Αποκάλυψη 14:6, 7.