Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αντέ Κάσκε Βαστά Σι Τσατσουκανέστε η Ντουνιάβα;

Αντέ Κάσκε Βαστά Σι Τσατσουκανέστε η Ντουνιάβα;

Πακιάν ότι κερέλ-λα κουμάντο . . .

  • ο Ντελ;

  • ο μανούς;

  • εκ αβέρ;

ΣΟ ΠΦΕΝΕΛ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

«Ο Μπουτζανγκλό κερέλ κουμάντο σα ε ντουνιαβά».1 Ιωάννη 5:19.

«Ο Τσσαβό ε Ντεβλέσκο αβιλό τε καταστρεψαρέλ σα ε μπενγκέσκε μπουκιά».1 Ιωάννη 3:8.

ΣΟ ΜΑΝΓΚΕΛ ΤΕ ΠΦΕΝΕΛ ΑΝΤΑΒΑ ΤΟΥΜΕΝΓΚΕ

Κα ακχιαρέν σόσκε σι καντικί μπουτ σουκουλμάες.Αποκάλυψη 12:12.

Κα πακιάν ταμάμι ότι η ντουνιάβα κα τζαλ νταά λατσσές.1 Ιωάννη 2:17.

ΝΤΑΛΙΚ ΤΕ ΠΑΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΑ ΚΑΪ ΠΦΕΝΕΛ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

Βα, για μπουτ λόγους, αμά αμέν κα ντικχάς τριν:

  • Ο τθαγκαριπέ ε Μπενγκέσκο κα καταστρεψάολ σίγουρα. Ο Ιεχωβά σι αποφασισμένος τε «ατσσανταρέλ ε Μπενγκές» κάι κερέλ κουμάντο ε μανουσέν. Ντελ πι όρμπα ότι κα λατσσαρέλ σα οντολά κάι αραντάς ο Μπενγκ.Εβραίους 2:14.

  • Ο Ντελ τθοντάς τον Ιησού Χριστό τε κυβερνισαρέλ ε ντουνιαβά. Ο Μπενγκ, κάι κερέλ σο μανγκέλ ε ντουνιαβά, σι μπι ντουκχανό τα ντικχέλ σαντέ πέσκε, οκοτάρ αμά ο Ιησούς ινάι καντιάλ. Ο Ιεχωβά ντελ πι όρμπα ότι ο Τθαγκαριπέ του Ιησού “κα ντουκχάλ οντολένγκε κάι σι τσορό τα ιν ντεν-λεν κχονίκ σημασία, τα κα κουρταρούλ-λεν”.Ψαλμός 72:13, 14.

  • Ο Ντελ ναστίκ τε πφενέλ μάξους. Η Γραφή πφενέλ: «Σι αδύνατον τε πφενέλ μάξους ο Ντελ». (Εβραίους 6:18) Κάνα ο Ιεχωβά πφενέλ ότι κα κερέλ κάτι, σι σαρ τε κερντιλό! (Ησαΐας 55:10, 11) «Ο άρχοντας ανταλέ ντουνιαβάκο κα τσσουντόλ αβρί».Ιωάννης 12:31.

ΝΤΟΥΣΟΥΝΟΥΡΟΥΝ

Σαρ κα αβέλ η ντουνιάβα κάνα ο Σατανάς να κα κυβερνισαρέλ ι πφουβ;

Η Γραφή ντελ ι απάντηση κάι ε εδάφια ΨΑΛΜΟΣ 37:10, 11 τα ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 21:3, 4.