Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ακχιαρέν Κχάντσικ ε Μουλέ;

Ακχιαρέν Κχάντσικ ε Μουλέ;

Σο κερντόλ κάνα μεράς; Η ξεκάθαρη απάντηση ταρ ι Γραφή ντελ-αμέν παρηγοριά τα κερέλ-αμέν τε να σουκουλούρους.