Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βιβλιοθήκη

Νικχέν αμαρί βιβλιοθήκη κάι σι-λα έντυπα τα αβέρ-ντα σέα τα βασισάον κάι Γραφή. Διαβασαρέν ή φουλαρέν ταρ ο Ίντερνετ ε νεβέ περιοδικά Η Σκοπιά τα Ξύπνα! ή αβέρ-ντα σέα κάι σι νταά τελέ. Ασουνέν ηχογραφήσεις μπουτέ τσσιμπέντε μπι-παρένγκο. Ντικχέν ή φουλαρέν βίντεο μπουτέ τσσιμπέντε, εμ κάι ε τσσιμπά οντολένγκε κάι ιν ασουνέν.

 

ΒΙΒΛΙΑ & ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

Λατσσέ Αμπέρα ε Ντεβλέσταρ!

Σο σι ε λατσσέ αμπέρα ε Ντεβλέσταρ; Σόσκε νταλίκ τε πακιάς-λεν; Καβά ο ειδικό βιβλιάριο απαντισαρέλ σε μπουτ σέα κάι πουτσέν ταρ ι Αγία Γραφή.

ΒΙΒΛΙΑ & ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

Λατσσέ Αμπέρα ε Ντεβλέσταρ!

Σο σι ε λατσσέ αμπέρα ε Ντεβλέσταρ; Σόσκε νταλίκ τε πακιάς-λεν; Καβά ο ειδικό βιβλιάριο απαντισαρέλ σε μπουτ σέα κάι πουτσέν ταρ ι Αγία Γραφή.

Βιβλία & Βιβλιάρια

Μερικές αλλαγές κάι κερντιλέ κάι ο ιστότοπο μπέλκιμ τε να κερντιλέ νταά κάι ε γιαζντινέ έντυπα.

Ντικχέν αβέρ-ντα σέα

Βιβλιοθήκη κάι Ίντερνετ (opens new window)

Χρησιμοποιησαρέν ε έντυπα κάι ικαλέν ε Μάρτυρες του Ιεχωβά κάι ο ίντερνετ για τε ρόντεν θέματα ταρ ι Γραφή.