Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το MY.JW.ORG

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το MY.JW.ORG

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies οι οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες, και σε γενικές γραμμές βελτιώνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Ακολουθούν παραδείγματα όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Ονομασία Cookie(s)

Σκοπός

Διάρκεια *

Τύπος

.AspNetCore.Antiforgery.*

Παρέχει προστασία από επιθέσεις πλαστογράφησης αίτησης δεδομένων μεταξύ ιστότοπων.

24 ώρες

Απολύτως απαραίτητα cookies

.AspNetCore.Cookies*

Μας βοηθάει να προσδιορίζουμε τους εξουσιοδοτημένους χρήστες και να προστατεύουμε τον ιστότοπο από κακόβουλους χρήστες.

24 ώρες

Απολύτως απαραίτητα cookies

XSRF-TOKEN

Παρέχει προστασία από επιθέσεις πλαστογράφησης αίτησης δεδομένων μεταξύ ιστότοπων.

Διάρκεια περιήγησης

Απολύτως απαραίτητα cookies

ai_session

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της τρέχουσας περιόδου σύνδεσης μέσω μιας υπηρεσίας που συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί κάποιος τον ιστότοπο.

30 λεπτά

Cookies ανάλυσης

ai_user

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τρέχοντος χρήστη μέσω μιας υπηρεσίας που συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί κάποιος τον ιστότοπο. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη εκθέσεων και τη βελτίωση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το είδος του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής που χρησιμοποιεί το άτομο και πώς ασχολείται με συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

1 χρόνος

Cookies ανάλυσης

tenant

Μας βοηθάει να προσδιορίζουμε τους εξουσιοδοτημένους χρήστες αποθηκεύοντας τον πάροχο ταυτότητας τον οποίο πιστοποιούμε.

Διάρκεια περιήγησης

Απολύτως απαραίτητα cookies

.AspNetCore.Correlation.OpenIdConnect.*

Μας βοηθάει να προσδιορίζουμε τους εξουσιοδοτημένους χρήστες εντοπίζοντας την τρέχουσα σύνδεση.

1 ώρα

Απολύτως απαραίτητα cookies

.AspNetCore.OpenIdConnect.Nonce.*

Παρέχει προστασία από επιθέσεις αναπαραγωγής (replay attacks).

1 ώρα

Απολύτως απαραίτητα cookies

ai_session

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τρέχοντος χρήστη μέσω μιας υπηρεσίας που συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί κάποιος τον ιστότοπο.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies ανάλυσης

branch.selected

Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύσουν το γραφείο τμήματος της προτίμησής τους.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies λειτουργίας

site.selected

Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύσουν την τοποθεσία της προτίμησής τους στο γραφείο τμήματός τους.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies λειτουργίας

kitchen.selected

Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύσουν την κουζίνα της προτίμησής τους.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies λειτουργίας

storedUsername

Επιτρέπει στους χρήστες να εμφανίζεται αυτόματα το όνομα χρήστη τους στη σελίδα Σύνδεση όταν ξαναμπαίνουν στον ιστότοπο.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies λειτουργίας

Βλέπε επίσης Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες Που Χρησιμοποιούν Αρκετοί από τους Ιστότοπούς Μας.

^ παρ. 6 Όταν η διάρκεια ορίζεται ως «Απροσδιόριστη (local storage)», αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης αντί ως cookie. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται επ’ άπειρον, εκτός και αν ο χρήστης καθαρίσει τα αποθηκευμένα δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης.